Γιώργος Σαχίνης

Η ιστορία του ηλεκτρονικού υπολογιστή (video)

Η πιο γρήγορη κατάκτηση που ξέρουμε. Συνδέει ανθρώπους, ομάδες και ιδιώτες, ανεξάρτητα από τη φυλή, τη θρησκεία και τα έθιμα.

Video Platform Video Management Video Solutions Video Player

Σχόλια