Γιώργος Σαχίνης

Νομιμότητα Στεγαστικών Δανείων σε Ελβετικό φράγκο

75.000 οικογένειες  στη μέγγενη του ελβετικού φράγκου

Πάνω από 3.000 οικογένειες στη "μέγγενη" από την Κρήτη.

Πλειστηριασμοί «επί θύραις» για οφειλές που γίνονται υπέρογκες λόγω αλλαγής της ισοτιμίας!

Η Κυβέρνηση καλείται να δώσει λύση!

Ερώτηση από τον Βουλευτή Ηρακλείου των Ανεξάρτητων Ελλήνων Νότη Μαριά

«Χιλιάδες δανειολήπτες στην Κρήτη όσο και σε ολόκληρη την Ελλάδα βρίσκονται σε δυσχερέστατη οικονομική κατάσταση λόγω των συμβάσεων των στεγαστικών δανείων που έχουν συνάψει με ελληνικές τράπεζες. Περίπου 75.000 δανειολήπτες έχουν δανειστεί σε Ελβετικό φράγκο, αριθμός που αντιστοιχεί στο 10% του χαρτοφυλακίου στεγαστικής πίστης των τραπεζών, δηλαδή σε δάνεια ύψους πλέον των 8 δισ. Ευρώ…». Αυτά αναφέρει ανάμεσα στα άλλα στην  Ερώτησή του  προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κ. Χατζηδάκη και Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα την οποία κατέθεσε στις 16 Μαΐου  ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των ΑΝ.ΕΛ. Βουλευτής Ηρακλείου κ. Νότης Μαριάς, σχετικά με τη νομιμότητα των στεγαστικών δανείων που είναι συνδεδεμένα με την ισοτιμία ευρώ/ελβετικού φράγκου (EURO/CHF).

Πριν την εκδήλωση της κρίσης χρέους στην Ελλάδα (τέλος του  2006  μέχρι το 2009 - περίοδος υψηλής συναλλαγματικής ισοτιμίας Ευρώ/Ελβετικού Φράγκου) οι μεγάλες συστημικές τράπεζες προώθησαν   μακροπρόθεσμα στεγαστικά και επιχειρηματικά  δάνεια σε Ελβετικό φράγκο.

  75.000 δανειολήπτες εμπιστεύτηκαν τους συμβούλους τραπεζών για τη λήψη ή και  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ παλαιών δανείων  € σε CHF :

§      με δέλεαρ τη  χαμηλή δόση (λόγω libor).

§      με τις διαβεβαιώσεις των τραπεζών ότι η τότε υφιστάμενη ισοτιμία Ευρώ-Ελβετικού Φράγκου (περίπου 1.64), θα εξακολουθεί  να κυμαίνεται σε σταθερά υψηλά επίπεδα όπως δείχνει η μικρή διακύμανση της ισοτιμίας ( 5%) € και CHF την τελευταία 5ετία

§      η ζημία που θα έχει ο δανειολήπτης  στο μέλλον από μια πιθανή αλλαγή της       συναλλαγματικής ισοτιμίας σε βάρος του ευρώ είναι μικρότερη από το όφελος λόγω  χαμηλού επιτοκίου.

§      τη σταθερότητα του CHF και το διεθνές νομισματικό κύρος του ΕΥΡΩ.

Ιδού και το διαφημιστικό της  Eurobank: «Ευέλικτο Στεγαστικό  Swiss..πραγματικά χαμηλό κυμαινόμενο επιτόκιο , πραγματικά χαμηλή δόση  με τη σιγουριά του ελβετικού νομίσματος.. ».

Ο δανειολήπτης έπρεπε να γνωρίζει ότι κάθε μήνα, καταβάλει στην τράπεζα τη μηνιαία δόση σε €, και η τράπεζα μετατρέπει το ποσό αυτό σε ελβετικά φράγκα με την τρέχουσα ισοτιμία της τιμής πώλησης του CHF από την τράπεζα. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, ολοκληρώνονταν η «ενημέρωση» που παρείχαν οι τράπεζες στους δανειολήπτες.

Είναι προφανέςότιτα στεγαστικά δάνεια σε Ελβετικό φράγκο ουδεμία ομοιότητα έχουν με τα παραδοσιακά προϊόντα  δανείων στεγαστικής πίστης, διότι  είναι ΡΙΨΟΚΙΝΔΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΥΨΗΛΟΥ ΡΙΣΚΟΥ και ειδικότερα σύνθετα προϊόντα που παρέχουν δικαίωμα αγοράς ή πώλησης μεταβιβάσιμων κινητών αξιών με ρευστά διαθέσιμα, προσδιοριζόμενο κατ' αναφορά προς κινητές αξίες και ειδικότερα νομίσματα.

Τα αποτελέσματα είναι σήμερα γνωστά…

Σας παραθέτουμε ένα πραγματικό παράδειγμα  δανειολήπτη για να γίνει σαφές το μέγεθος του προβλήματος (τα ποσά είναι κατά προσέγγιση μονάδων ή δεκάδων €):                     

Απρίλιος 2007: Στεγαστικό Δάνειο  282.000 CHF   (περίπου 171.800 € με ισοτιμία 1,64)

Μετά από 6 χρόνια κανονικής καταβολής των μηνιαίων δόσεων:·  Ποσό που έχει συνολικά καταβληθεί μέχρι σήμερα σε ευρώ65.000 , σε chf : 90.000.

Υπόλοιπο οφειλής σε CHF : 230.000.

Υπόλοιπο οφειλής σε : 193.000  (με τρέχουσα ισοτιμία € /CHF= 1,20). 

Ο δανειολήπτης οφείλει σήμερα στην Τράπεζα 21.200 € παραπάνω(!) από το ποσό που δανείστηκε πριν 6 χρόνια ενώ εξυπηρετεί εμπρόθεσμα το δάνειο έχοντας ήδη καταβάλει 65.000 € έως σήμερα!! Aν το δάνειο καταγγελθεί από την τράπεζα σήμερα (λόγω αδυναμίας πληρωμής), η διαταγή πληρωμής που θα εκδοθεί εις βάρος του δανειολήπτη, θα αφορά ποσό 193.000  €  ενώ δανείστηκε πριν έξι  χρόνια 171.800  € και έχει ήδη καταβάλει 65.000 €.

Στην ΕΡΩΤΗΣΗ του ο βουλευτής Ηρακλείου αναφέρει: Υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν  ότι οι τράπεζες έχουν αντισταθμίσει άκρως αποτελεσματικά τον κίνδυνο από τη διακύμανση της ισοτιμίας ευρώ/ελβετικού φράγκου, στον οποίο εκτέθηκαν για τα δάνεια σε Ελβετικά φράγκα που χορήγησαν στους καταναλωτές ;
1. Χρησιμοποιούν οι τράπεζες παράγωγα μέσα σαν μέρος της διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων με σκοπό τη  διαχείριση των κινδύνων που προκύπτουν από διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών ;
2. Είχαν οι τράπεζες υποχρέωση από το Νόμο να ενημερώσουν τους δανειολήπτες για  αποτελεσματικές μεθόδους διαχείρισης συναλλαγματικού κινδύνου που θα μπορούσαν να τους θωρακίσουν  από τον συναλλαγματικό κίνδυνο, άλλως να μειώσουν σημαντικά τους κινδύνους που σχετίζονται με τη θέση τους εκπεφρασμένη σε Ελβετικό φράγκο, τόσο σε επίπεδο δόσης όσο και άληκτου κεφαλαίου ;
3. Τηρήθηκε η διάταξη της παρ. β της ΠΔ/ΤΕ υπ' αριθμ. 2501/31.3.2002 (ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ) με την οποία ορίζεται ότι τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν κατ' ελάχιστο να παρέχουν ορισμένες πληροφορίες, ώστε οι συναλλασσόμενοι με αυτά να σχηματίζουν πριν τη σύναψη της κάθε σύμβασης σαφή εικόνα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα, όταν αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο εξατομικευμένης διαπραγμάτευσης ;
4. Γνωρίζετε , κ. Υπουργέ, την ύπαρξη σε ορισμένες συμβάσεις του σκανδαλώδους όρου με τον οποίο απαγορεύεται η απευθείας πληρωμή των δόσεων σε Ελβετικά φράγκα ;
5. Έχουν τα δάνεια αυτά κριθεί σε άλλες χώρες «παράνομα»;
6. Τέλος , τηρήθηκε η από το άρθρο 49 του Ν.3371/2005 υποχρέωση πιστοποίησης επιπέδου  «Β1» , που αποδεικνύει την επαγγελματική επάρκεια των τραπεζικών υπαλλήλων που παρέχουν υπηρεσίες σε τίτλους της χρηματαγοράς όπως οι κινητές αξίες σε νομίσματα ;».

Οι  χιλιάδες δανειολήπτες ερωτούμε σήμερα  

?      αν υπάρχει το ενδεχόμενο, να  καρπώνονται σήμερα  οι τράπεζες, τη διαφορά της ισοτιμίας μεταξύ της ισοτιμίας που «κλείδωσαν» με χρηματοπιστωτικά παράγωγα και της ισοτιμίας που σήμερα οι δανειολήπτες υποχρεώνονται να αποπληρώνουν τα δάνειά τους (1,20 περίπου).

?       Όταν  το 2007 οι τράπεζες ξεκίνησαν να χορηγούν δάνεια σε CHF, υπήρχαν σαφείς ενδείξεις για την στροφή των επενδυτών προς τα ασφαλή λιμάνια του χρυσού και του Ελβετικού φράγκου, άρα και την ραγδαία υποτίμηση του Ευρώ σε σχέση με το Ελβετικό φράγκο. Ήταν οι  ενδείξεις  αυτές  αποδεδειγμένα σε γνώση των τραπεζών?

Ποιος ο λόγος φυγής από το ευρώ και καταφυγής στο  CHF;

Κανείς σοβαρός αναλυτής δανείων δεν παραιτείται από ένα διεθνούς κύρους νόμισμα, όπως είναι το ευρώ για να πάει στο ελβετικό φράγκο (CHF), με επίκληση του χαμηλού δανειοδοτικού επιτοκίου και μάλιστα όταν η εξωτερική του αξία βρίσκεται στον πυθμένα της 5ετίας.

Και παρά τη γνώση ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΠΩΣ ΥΠΟΔΕΙΧΤΗΚΕ ΤΟ 2007 ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤ ΚΑΙ ΠΡΟΕΒΛΕΠΕ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΚΑΤΑ 30%, το 2007 οι τράπεζες ξεκίνησαν να χορηγούν αθρόα δάνεια σε CHF, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΥΤΟ. Τα δάνεια αυτά συνεχίστηκαν χορηγούνται ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΡΟΠΟ, ακόμη και μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers (15.9.2008).

?      Αδυνατούμε να αντιληφθούμε γιατί μια Τράπεζα, προσθέτει σε έναν μικρομεσαίο δανειολήπτη  συναλλαγματικό κίνδυνο με τόσο μεγάλο εύρος ζημίας.

Εμείς οι απλοί δανειολήπτες δεν μπορούμε να μπούμε σε διαδικασίες κάλυψης μακροπρόθεσμου  συναλλαγματικού κινδύνου με δικές μας δυνάμεις. Επίσης δεν είμαστε  σε θέση να γνωρίζομε χρηματοπιστωτικά προϊόντα ολικής αντιστάθμισης του κινδύνου.

Απομένει συνεπώς η κάλυψη του συναλλαγματικού κινδύνου κατά 100% από την χρηματοδοτούσα Τράπεζα, διότι αυτή γνωρίζει καλύτερα από κάθε επιχείρηση ή καταναλωτή ότι ο δανειολήπτης σε CHF χωρίς αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου βρίσκεται στο έλεος των αγορών εντελώς απροστάτευτος.

Είναι αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου όπως ισχυρίζονται οι δικηγόροι των τραπεζών η «προστασία δόσης » για 3 ή 5 χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης (για δάνεια 23 ή 30 ετών σε διακύμανση -5% της ισοτιμίας και με επιβάρυνση 0,20 ή 0,40 στο επιτόκιο) έστω και αν αυτή μπορεί να επαναληφθεί σε κυλιόμενη δεύτερη 3ετία; Αυτό στην καλύτερη περίπτωση είναι στάκτη στα μάτια των ανυποψίαστων καταναλωτών!

Η μήπως λόγω του κόστους της αντιστάθμισης το προϊόν «ελβετικό» δε θα ήταν ίσως πλέον «ανταγωνιστικό» ως προς το ευρώ;

?      Μήπως όμως έπρεπε να «ξεφορτωθούν» τα chf πού είχαν(;) διασπείροντας το κίνδυνο στους δανειολήπτες; Είχαν ορισμένες τράπεζες  αποθέματα σε ελβετικό νόμισμα, αγόρασαν ελβετικό νόμισμα, ή είχαν ομόλογα ή εγγυητικές της Τραπέζης Ελλάδος σε ελβετικό φράγκο;

 Υπήρχε απόθεμα chf στην ΤτΕ ισο προς το σύνολο του ποσού των δανείων που δόθηκαν στους δανειολήπτες; Το ερώτημα χρήζει περαιτέρω έρευνας.!!

Έχουν τα δάνεια αυτά κριθεί σε άλλες χώρες παράνομα?

Ουγγαρία: τα στεγαστικά δάνεια σε Ελβετικό φράγκο θα αποπληρώνονται βάσει νόμου  σε σταθερή ισοτιμία .

Ισλανδία: το ανώτατο δικαστήριο της χώρας έκρινε παράνομα τα δάνεια που είναι συνδεδεμένα με ξένα νομίσματα, με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται πλέον τα νοικοκυριά να καλύπτουν τις απώλειες (από την υποτίμηση) της ισλανδικής κορώνας.

Κύπρος: έξι χιλιάδες Βρετανοί, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι παρακινήθηκαν από κυπριακή τράπεζα να συνάψουν στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, με αποτέλεσμα να χρωστούν σήμερα πολύ περισσότερα, λόγω της ισοτιμίας με τη στερλίνα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, έξι χιλιάδες (6.000) Βρετανοί ενάγουν κυπριακή τράπεζα καθώς τους ώθησε να συνάψουν δάνεια σε ελβετικά φράγκα και αυτή τη στιγμή δεν δύναται να τα αποπληρώσουν

Η οικονομική, ψυχολογική και ηθική βλάβη  μας έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο:

1. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια είδαμε τη μεν μηνιαία δόση να αυξάνεται 35%  τα δε εισοδήματά μας να μειώνονται κατά το ίδιο ποσοστό!

2.     Διαπιστώνουμε με τρόμο ότι το άληκτο κεφάλαιο έχει εκτοξευθεί σε ποσά περισσότερα από όσα δανειστήκαμε ενώ καταβάλουμε οι περισσότεροι εμπρόθεσμα τη μηνιαία δόση!

3.     Απειλούμαστε όχι απλώς με την απώλεια του σπιτιού μας, αλλά και τον πλειστηριασμό όλης μας της περιουσίας, αφού το προσημειωμένο ακίνητο δεν πρόκειται να καλύψει την εξαιρετικά διογκωμένη οφειλή του δανείου (μετά και την πτώση της αξίας των ακινήτων).

4.     Παραμένουμε εγκλωβισμένοι γιατί αν μετατρέψουμε την σημερινή οφειλή από chf σε €, αυτόματα «νομιμοποιούμε» ένα υπέρογκο άληκτο ποσό όπως έχει διαμορφωθεί από την τρέχουσα ισοτιμία.

Το δάνειο αυτό δεν πρόκειται να αποπληρωθεί ποτέ!!

Θα απαντήσει ο κ. υπουργός;

Τα δάνεια αυτά θα μπορέσουν να αποπληρωθούν μόνο αν παρθούν μέτρα επαναφοράς τους  σε παραδοσιακά προϊόντα στεγαστικής πίστης.

Επείγουσα ανάγκη να συντονιστούμε άμεσα όλοι οι δανειολήπτες σε chf με τις ενώσεις προστασίας καταναλωτών, ή μέσω δικαστηρίων για να μη βρεθούμε εντός του 2013 μπροστά σε δυσάρεστες εξελίξεις…

Για την ομάδα δανειοληπτών Κρήτης

Μαθιουδάκη Λίτσα       28310 72458 , 6977061263  gmathiou@sch.gr

Σχόλια