Γιώργος Σαχίνης

Η Μικρή Κουκκίδα

Μια πολύ περίεργη κατάσταση για το 99,999% των ανθρώπων που δεν μπορεί να εξηγηθεί επαρκώς.

Σχόλια