Γιώργος Σαχίνης

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ

Ο νομός Ρεθύμνου εμφάνιζε διαχρονικά μια σοβαρή υστέρηση στις

υποδομές δημόσιας υγείας. Δε διαθέτει καμία ιδιωτική κλινική, ενώ ο ΕΟΠΥΥ

βρίσκεται υπό κατάρρευση. Αρκεί ν' αναφέρουμε ότι η αναλογία γιατρών ΕΟΠΥΥ

ανά κάτοικο είναι 1 προς 10.000. Το νοσοκομείο και τα Κέντρα Υγείας του νομού

εξυπηρετούν έναν πληθυσμό 80.000 μονίμων κατοίκων, μεγάλο μέρος των οποίων

κατοικεί σε δύσβατες ορεινές περιοχές. Ο πληθυσμός αυτός μάλιστα διπλασιάζεται

κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Ο νέος οργανισμός του νοσοκομείου που προωθείται είναι σε πολλές

περιπτώσεις χειρότερος από αυτόν του 1987, αφού ακρωτηριάζει ζωτικά τμήματα

του νοσοκομείου και διαιωνίζει την τραγική υποστελέχωσή του.

Θα επιχειρήσουμε λοιπόν να περιγράψουμε τα βασικά προβλήματα του

Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου και των Κέντρων Υγείας του νομού.

Ιατρικό προσωπικό

- Το ΤΕΠ λειτουργεί με ένα μόνο ειδικευμένο γιατρό. Η αναμονή των

ασθενών φτάνει τις 4-6 ώρες τουλάχιστον.

- Αρκετές ειδικότητες βρίσκονται σε εφημερία μικτή ή ετοιμότητας, ή

δεν εφημερεύουν καθόλου λόγω μειωμένου δυναμικού του

τμήματος.

- Κλινικές με νοσηλευόμενους έχουν γιατρό σε μικτή εφημερία ή

εφημερία ετοιμότητας, όπως η πνευμονολογική και η νεφρολογική.

Η πνευμονολογική μάλιστα νοσηλεύει έως και 25 ασθενείς.

- Το πρόγραμμα εφημεριών μένει ακάλυπτο από ΩΡΛ, οφθαλμίατρο,

γαστρεντερολόγο και νευρολόγο αρκετές μέρες του μήνα.

- Το ουρολογικό τμήμα λειτουργεί με ένα γιατρό, και μάλιστα

επικουρικό.

- Οι περισσότεροι συνάδελφοι έχουν φτάσει στα όριά τους λόγω

ηλικίας και εξοντωτικών συνθηκών εργασίας.

- Συχνά οι ειδικευόμενοι εξαναγκάζονται σε προγράμματα με 10

εφημερίες μηνιαίως, πολλές φορές χωρίς ρεπό.

- Οι 8 και οι 10 εφημερίες είναι επικίνδυνη συνθήκη άσκησης της

ιατρικής, και μπορεί να έχει τραγικές επιπτώσεις για το γιατρό και

τον ασθενή. Αυτό σε συνδυασμό με την πολύχρονη προϋπηρεσία

και κόπωση των παλαιότερων ουσιαστικά ακυρώνει την ποιοτική

και αποτελεσματική άσκηση της ιατρικής. Οι διαπιστώσεις αυτές

από τους νεφρολόγους του Νοσοκομείου, προκάλεσαν την

πρόσκλησή τους από τον Εισαγγελέα.

- Το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης είναι άθλιο,

χρονοβόρο και μετατρέπει το γιατρό σε γραφειοκράτη.

- Το Νοσοκομείο Ρεθύμνου έχει το καλύτερο ανοσολογικό

εργαστήριο στην Κρήτη, το οποίο θα κλείσει σύντομα, με τη

συνταξιοδότηση του συναδέλφου που εργάζεται σ' αυτό.

- Χρειάζονται τουλάχιστον 7 μόνιμοι γιατροί άμεσα, για να

καλύπτονται οι εφημερίες και να λειτουργούν αξιοπρεπώς τα

τμήματα.

Διοικητικό-νοσηλευτικό-βοηθητικό προσωπικό

- Μέσα στους επόμενους μήνες, η διοικητική υπηρεσία καταρρέει,

λόγω υποστελέχωσης.

- Υπάρχει μεγάλη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού σε όλα τα

τμήματα (το νοσοκομείο Ρεθύμνου κατατάσσεται στις τελευταίες

θέσεις της επικράτειας).

- Τα τμήματα είναι ενοποιημένα νοσηλευτικά ανά τομέα, και σε κάθε

νοσηλευτή αντιστοιχούν 30 ασθενείς.

- Περιοδικά αναστέλλεται η λειτουργία των χειρουργείων, διότι οι

εργαζόμενοι σ' αυτά έχουν καταρρεύσει σωματικά καθώς τους

οφείλονται άδειες χρόνων και πολλά ρεπό.

- Οι τραυματιοφορείς είναι είδος προς εξαφάνιση, και οι ασθενείς

στις περισσότερες περιπτώσεις αυτοεξυπηρετούνται.

- Για να μην καταρρεύσουν τμήματα, επιστρατεύονται «εθελοντές»

(δηλαδή μαύρη εργασία των 300 ευρώ η οποία χρηματοδοτείται

από το παγκάρι της εκκλησίας του νοσοκομείου, ή από άλλους,

άγνωστους πόρους). Συχνή είναι και η παρουσία του Ερυθρού

Σταυρού στο Νοσοκομείο, σε υποστηρικτικές λειτουργίες.

- Χρειάζεται άμεση πρόσληψη 30 υπαλλήλων νοσηλευτικού-

βοηθητικού προσωπικού, και 10 διοικητικών υπαλλήλων.

Εξοπλισμός

- Είναι επείγουσα ανάγκη η αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. (πεπαλαιωμένοι αναπνευστήρες,

μόνιτορ στη ΜΕΘ και αξονικός τομογράφος).

- Τα μηχανήματα τεχνητού νεφρού κλείνουν 15ετία.

- Το μηχάνημα των υπερήχων καρδιάς είναι δανεικό και άχρηστο.

Υγειονομικό υλικό

- Το υγειονομικό υλικό του νοσοκομείου είναι τρίτης ποιότητας, και

με σοβαρά προβλήματα.

- Έξι αιμοκαθαιρόμενοι αγοράζουν τις βελόνες αιμοκάθαρσης και τα

λευκοπόρ, γιατί έχασαν την εμπιστοσύνη τους στα υλικά μας.

- Οι κεντρικές γραμμές είναι απαράδεκτες και αγοράζονται από το

νεφρολογικό τμήμα.

- Οι συσκευές ορού είναι προβληματικές, ενώ κατά καιρούς έχουν

παρατηρηθεί σοβαρές ελλείψεις σε φλεβοκαθετήρες - three way, ή

όταν υπάρχουν είναι κακής ποιότητας.

Κέντρα Υγείας

Τα παρακάτω στοιχεία αφορούν το Κέντρο Υγείας του νομού που είχε εγκαινιαστεί

μετά βαΐων και κλάδων σαν πρότυπο, τα πρώτα χρόνια του ΕΣΥ. Κάποια άλλα είναι

σε πολύ χειρότερη κατάσταση.

- Οδηγοί ασθενοφόρων: Υπάρχουν μόνο 2 οδηγοί, ενώ για την

κάλυψη των βασικών αναγκών απαιτούνται 5, με αποτέλεσμα να

μην καλύπτεται το Κ.Υ για πολλές βάρδιες (8-9 βάρδιες στις 21,

χωρίς τις άδειες). Ο κίνδυνος είναι σοβαρός για τη ζωή των ασθενών

που έχουν ανάγκη διακομιδής. Τα ασθενοφόρα είναι παλιάς

τεχνολογίας και ακατάλληλα για δύσβατες περιοχές, όπως αυτές

της περιοχής ευθύνης του Κ.Υ.

- Νοσηλευτές: Υπηρετούν 4 νοσηλευτές, ενώ πέρισυ την αντίστοιχη

περίοδο ήταν 8 (δύο συνταξιοδοτήθηκαν και δύο μετακινήθηκαν

μόνιμα στο ΓΝΝΡ). Δεν καλύπτονται οι πρωινές βάρδιες από κανένα

νοσηλευτή, με αποτέλεσμα σοβαρές δυσλειτουργίες στο Κ.Υ.

- Ιατροί: Υπηρετούν 5 ιατροί, που αδυνατούν αριθμητικά να

καλύψουν όλο το φάσμα δραστηριοτήτων του Κ.Υ.

- Ιατροί περιφερειακών ιατρείων: Μύρια προβλήματα με την

ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τις ελλείψεις σε υποδομές.

- Φυσικοθεραπεύτρια: Μετακινήθηκε μόνιμα στο ΓΝΝΡ, και η

περιοχή έμεινε χωρίς Φυσικοθεραπευτή.

- Χειριστής ακτινολογικού: Μετακινείται συχνά και απροειδοποίητα

στο ΓΝΝΡ, με αποτέλεσμα την έκθεση της υγείας των ασθενών σε

κίνδυνο.

- Μικροβιολογικό: Έχει ελλείψεις βασικών αντιδραστηρίων, όπως π.χ

βασικούς ηλεκτρολύτες.

- Διοικητικοί υπάλληλοι: Συνταξιοδοτούνται προοδευτικά με

αποτέλεσμα την αδυναμία λειτουργίας του τμήματος.

- Οδοντίατρος: Βρίσκεται σε σύνταξη εδώ και ένα χρόνο περίπου,

χωρίς να έχει αντικατασταθεί.

- Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε ιατροφαρμακευτικό υλικό, σε

φάρμακα και σε διαγνωστικά μέσα (π.χ strep test κ.α.)

- Η πρόωρη συνταξιοδότηση σε συνδυασμό με τις μετακινήσεις

προσωπικού από τα Κ.Υ προς τα Γ.Ν, θα οδηγήσει στην προοδευτική

διάλυσή τους.

Ένωση Γιατρών Ε.Σ.Υ Ρεθύμνου__

Σχόλια