Γιώργος Σαχίνης

Γεωπολιτικές Επαναλήψεις

Η σύγχρονη γεωπολιτική πραγματικότητα των συμφερόντων τελικά είναι η ίδια του παρελθόντος.

Σχόλια