Γιώργος Σαχίνης

"Η αδιαφορία"…

Μια μέρα ζητήθηκε από έναν στοχαστή της Ιατρικής ποιά είναι η πιο σοβαρή ασθένεια του αιώνα.

Οι παρόντες περίμεναν να απαντούσε ο καρκίνος και το έμφραγμα. Με μεγάλη τους έκπληξη ο επιστήμονας απάντησε: "Η αδιαφορία".

Όλοι τότε κοιτάχτηκαν στα μάτια και ο καθένας τους αντιλήφτηκε ότι ήταν σοβαρά άρρωστοι.

Στο τέλος του ζητήθηκε ποιά είναι η θεραπεία και ο επιστήμονας απάντησε: "Να το αντιληφθείτε".

Σχόλια