Γιώργος Σαχίνης

Η επέτειος της Βάρκιζας. Κινηματογραφικό υλικό εκείνης της ημέρας

Η συνθήκη  της Βάρκιζας υπογράφηκε σαν σήμερα.

Έπειτα από διαβουλεύσεις δέκα ημερών, η Συμφωνία της Βάρκιζας υπογράφηκε στις 12 Φεβρουαρίου 1945. Αποτελείτο από 9 άρθρα και προέβλεπε, μεταξύ άλλων, αφοπλισμό όλων των ένοπλων σωμάτων της Αντίστασης, ανασύνταξη του Εθνικού Στρατού, εκκαθάριση τουκρατικού μηχανισμού από τους συνεργάτες των Γερμανών, αμνηστεία για τα πολιτικά αδικήματα, δημοψήφισμα για το πολιτειακό ζήτημα και εκλογή Συντακτικής Συνέλευσης για την κατάρτιση νέου Συντάγματος.

Η Συμφωνία τίποτα δεν έσωσε, αφού παραβιάστηκε και οδήγησε στη τραγωδία του εμφυλίου.

Σχόλια