Γιώργος Σαχίνης

Το τρόφιμο είναι πολιτική και η πολιτική είναι τρόφιμο

Το τρόφιμο είναι πολιτική και η πολιτική είναι τρόφιμο

Σχόλια