Αγγέλα Δουλγεράκη

Χ. Ροδιτάκης: Η Οικοτεχνία προς «βοήθεια» των παραγώγων

«Δημιουργία «Δικτύου Οικοτεχνών Κρήτης - Χτίζοντας «από τα κάτω» το νέο παραγωγικό μοντέλο» το εγχείρημα της Εκπαιδευτικής -  Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ, που σήμερα υπέγραψε το καταστατικό της και στόχο έχει να λειτουργήσει προς όφελος των οικοτεχνών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος στήριξης της Οικοτεχνίας στην Κρήτη και χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης, όπως είπε στον 98.4 ο πρόεδρος της Εκπαιδευτικής – Αναπτυξιακής Πλοηγός Χάρης Ροδιτάκης.

Η «Κρητική διατροφή και τα Κρητικά προϊόντα η ταυτότητά τους, η οικοτεχνία ως εργαλείο ανάπτυξης των τοπικών προϊόντων, όπως κι η εταιρική ταυτότητα, μεταξύ των σημείων εκείνων που όπως αναφέρει ο ίδιος συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των παραγωγών.

Σχόλια