Αγγέλα Δουλγεράκη

Εδώ γελάς…

Πτώση γεννητικότητας που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την οικονομία στο μέλλον προκάλεσε στην ελληνική κοινωνία η πρώτη οκταετία της κρίσης, αναφέρει σε εξαμηνιαία έκθεση του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Εκτιμά, πως η παρατεταμένη και βαθιά ύφεση ανάμεσα στο 2008 και το 2016 προκάλεσε μείωση του ρυθμού γεννητικότητας στην χώρα μας από το 1,5 σχεδόν στο 1,3.
Λέει, ότι οι σταθερά χαμηλοί ρυθμοί δημογραφικής ανανέωσης που παρατηρήθηκαν κατά την διάρκεια της κρίσης μπορεί να λειτουργήσουν ως βαρίδι στην μελλοντική στελέχωση της αγοράς εργασίας, «αποδυναμώνοντας την δυνητική ανάπτυξη μακροπρόθεσμα».
Ανάλογες ή και μεγαλύτερες πτώσεις στον ρυθμό αναπαραγωγής παρατηρήθηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως στον νότο, με κυριότερα παραδείγματα την Ισπανία και την Ιταλία, όπου ο ρυθμός γεννητικότητας βρίσκεται κάτω από το 1,4.
Αντίστοιχο πρόβλημα παρατηρήθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου ο ρυθμός γεννητικότητας έπεσε από το 2,12 το 2007 σε 1,8 το 2016.

Σχόλια