Αγγέλα Δουλγεράκη

Ι.Ο.ΑΣ.: Η οδική ασφάλεια προτεραιότητα μας

Αισιόδοξο το μήνυμα ότι τα θανατηφόρα έχουν μειωθεί την τελευταία δεκαετία.

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», όπως η πρόεδρός του Βασιλική Δανέλλη – Μυλωνά, είπε στον 98,4.
Στόχος του Μνημονίου είναι η υλοποίηση κοινών δράσεων για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, μέσω:* ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, * ανάδειξης του σημαντικού ρόλου της τροχαίας αστυνόμευσης στην οδική ασφάλεια, * εκστρατειών ενημέρωσης του κοινού μέσω, * εκπαιδεύσεων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με Φορείς, με συναφές πεδίο δράσεων, και * αξιολόγησης από εμπλεκόμενους και ωφελούμενους των δράσεων, ως προς την αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών των χρηστών του οδικού δικτύου, καθώς και αποτίμησης της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων μέτρων, για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

 

Σχόλια