Αγγέλα Δουλγεράκη

Η κρίση «ανέδειξε» τις αδυναμίες της επιχειρηματικότητας

Ανάπτυξη, εξωστρέφεια, καινοτομία το μυστικό της επόμενης ημέρας

Απαραίτητο συστατικό η ελάφρυνση της φορολόγησης μας, λέει ο αντιπρόεδρος της ΟΕΒΕΝΗ στο Ράδιο 98,4.

Την 2η συνάντηση των Αθηνών για τις Ευρωπαϊκές ΜμΕ με θέμα: «Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Οικονομική Δημοκρατία: μοχλοί ανάπτυξης και καινοτομίας» διοργανώνουν η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) σήμερα και αύριο 8-9 Μαρτίου αντίστοιχα σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών. Το παρόν θα δώσουν ο Πρωθυπουργός και οι λοιποί πολιτικοί αρχηγοί. 

«Η κρίση έδειξε τις αδυναμίες της επιχειρηματικότητας. Η στατικότατα της οικονομίας απαιτεί βήματα προς την ανάπτυξη , την καινοτομία, την εξωστρέφεια, που ακόμα κι εμείς φοβηθήκαμε. Η ανάπτυξη απαιτεί και τη βοήθεια της Πολιτείας που μας καθηλώνει με τους μεγάλους φορολογικούς συντελεστές» επισημαίνει ο Μπάμπης Λεκάκης αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ στο Ράδιο 9,84. Προσθέτει πως ο μεγάλος κίνδυνος είναι μπροστά με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και επιβεβαιώνει πως πολλοί επιχειρηματίες εξαιτίας του παραπάνω σπεύδουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους.

Όπως σημειώνει η ΓΣΕΒΕΕ, στόχος του συνεδρίου είναι η ανάδειξη της συμβολής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην οικονομική ευημερία και η ενίσχυση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στις διαδικασίες διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, σε συνεργασία με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά όργανα και θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές και εγχώριες μελέτες, οι ΜΜΕ αποτελούν το 99,6% των επιχειρήσεων στη χώρα, και συμβάλλουν στο 87,3% της απασχόλησης και στο 75,1% της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, τα μεγέθη είναι ανάλογα, φαινόμενο που προκαλεί το εκτεταμένο ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών θεσμών για εμβάθυνση της οικονομικής δημοκρατίας μέσα από πολιτικές ενίσχυσης και συμμετοχής της μικρής επιχειρηματικότητας στο οικονομικό πλεόνασμα και τη λήψη αποφάσεων.

Επιδίωξη λοιπόν και του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου για τις ΜΜΕ οι εκπρόσωποι ΜΜΕ από τις Ευρωπαϊκές χώρες και αξιωματούχοι διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, να διατυπώσουν και να ανταλλάξουν τις απόψεις τους δημόσια, με έμφαση στην εμβάθυνση πολιτικών ενίσχυσης της οικονομικής δημοκρατίας σε τομείς όπως: η θεσμική ενδυνάμωση των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών και η προώθηση πολιτικών για τις ΜΜΕ, η πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση και τα νέα επενδυτικά εργαλεία, η διεθνοποίηση και ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των ΜΜΕ της Ευρώπης και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

 

 

 

Σχόλια