Αγγέλα Δουλγεράκη

Χ.Μαμουλάκης: Πρωινά ξενοδοχείων θα γίνονται ζωοτροφές

Ο ΕΣΔΑΚ έχει έρθει ήδη σε επαφή με αρκετά ξενοδοχεία και ήδη έχει κλείσει τις πρώτες συνεργασίες

Η χρήση απορριμμάτων ξενοδοχείων για ζωοτροφές ενεργοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Food for Feed  με τη συνεργασία Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης και κρητικών ξενοδοχείων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η αξιοποίηση μιας καινοτόμου διεργασίας που θα επιτρέπει την ασφαλή μετατροπή του προ-διαλεγμένου οργανικού κλάσματος των αστικών στερεών απορριμμάτων κυρίως από ξενοδοχεία σε ζωοτροφή. 


Ο ΕΣΔΑΚ έχει έρθει ήδη σε επαφή με αρκετά ξενοδοχεία και ήδη έχει κλείσει τις πρώτες συνεργασίες.

 

Οι όροι της συνεργασίας με τα ξενοδοχεία ώστε η συλλογή του προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος να γίνει με το βέλτιστο δυνατό τρόπο περιγράφονται σε σχετικό συμφωνητικό.


Από την πλευρά των ξενοδοχείων πρέπει να γίνεται:
α) Ο διαχωρισμός των υπολειμμάτων τροφίμων στους χώρους που σχετίζονται με την παρασκευή και κατανάλωση τροφίμων εντός των ξενοδοχείων με στόχο την αποφυγή επιμόλυνσης με ξένα υλικά.
β) Η αποφυγή μίξης των υπολειμμάτων τροφίμων με γυάλινα ή πορσελάνινα σκεύη και θραύσματα αυτών.
γ) Η απομάκρυνση τους από τους χώρους του ξενοδοχείου με επιμέλεια, ευθύνη, δαπάνη, μέσα και συνεργάτες του ΕΣΔΑΚ.


Σχόλια