Αγγέλα Δουλγεράκη

Οι βροχές ''σώζουν'' την παρτίδα

Το νερό προϊόν γεωλογικού φαινομένου που φεύγει , χάνεται σε φρεάτια και ρέματα κι αδυνατούμε να εκμεταλλευτούμε ρέει με σταθερή ροή εδώ κι είκοσι μέρες στη Ματθαιάκη -Μνησικλή.

''Δεν πρόκειται για αγωγό που έσπασε. Δεν πρόκειται για ζημιά που εμείς δεν επισκευάζουμε. Πρόκειται για γεωλογικό φαινόμενο που μάλλον βρίσκεται σε εξέλιξη''.

Είναι το ίδιο γεωλογικό φαινόμενο που εδώ και καιρό παρακολουθείται κατεβαίνοντας από την πλατεία Σινάνι προς παράκαμψη της Μ.Παυλάκη, με την κίνηση του εδάφους προς το δρόμο;

Πρόκειται για το ίδιο φαινόμενο που χώματα , νερά παραμένουν στους δρόμους;

Πρόκειται για το φαινόμενο που για φτιάξεις  ένα τοιχίο αντιστήριξης να διασφαλίσεις τα σπίτια που βρίσκονται στο ύψωμα, τους οδηγούς που περνούν, το παρακολουθείς μέχρι να συμβεί;

Πρόκειται για το φαινόμενο της λακκούβας που συντρέχει λίγα μέτρα παρακάτω  και ταλαιπωρεί τους κατοίκους της περιοχής;

Γιατί πρόκειται κύριοι τελικά;

ΑΓΔ  

Απάντηση: Οι βροχές και η διάβρωση των πρανών αιτία της πτώσης των χωμάτων η απάντηση του γεωλόγου της ΔΕΥΑΗ.

Οι βροχές και η μετατόπιση της ροής των υπόγειων νερών λόγω έργων αιτία για το νερό που τρέχει προς ρέματα και φρεάτια στη Ματθαιάκη.

Σχόλια