Αγγέλα Δουλγεράκη

Μετεξεταστέα έμεινε η Παιδεία στην έκθεση της Κομισιόν

Έκθεση που απεικονίζει τις δυσλειτουργίες του εκπαιδευτικού συστήματος και επικρίνει επιλογές προηγούμενων πολιτικών ηγεσιών του υπουργείου Παιδείας συνέταξε η Επιτροπή.Με τίτλο, Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, 2016 η Κομισιόν αναφέρεται σε θέματα που απασχολούν την Παιδεία μας, ορισμένα από τα οποία αφορούν τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του τέως υπουργού Νίκου Φίλη.

Για την αξιολόγηση αναφέρει πως «θεωρείται ανησυχητικό το γεγονός ότι έχουν ανασταλεί οι διαδικασίες για την αξιολόγηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών (αυτοαξιολόγηση για τα σχολεία και ατομική αξιολόγηση εκπαιδευτικών), ακόμα και στην ιδιωτική εκπαίδευση».

Για το Ολοήμερο Σχολείο αναφέρει πως ενώ αυτή η νέα μορφή εφαρμόζεται σε μεγαλύτερο αριθμό σχολείων, «στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια λιγότερο φιλόδοξη εκδοχή του Ολοήμερου Σχολείου που προβλεπόταν παλαιότερα».

Για το νέο σύστημα επιλογής διευθυντών σχολείων σημειώνει ότι «ενδεχομένως περιορίζει την ανεξαρτησία των διευθυντών των σχολικών μονάδων».

Για τη ρύθμιση που προβλέπει ότι οι μαθητές πρέπει πλέον να έχουν γενικό μέσο όρο 9,5 στα 20, αντί για τουλάχιστον 10 στα 20 ώστε να προαχθούν στις τάξεις του Γενικού Λυκείου, λέει ότι «θα μπορούσε να χαρακτηριστεί υποβάθμιση των προτύπων».

Για τον νόμο σχετικά με τα ιδιωτικά σχολεία αναφέρει ότι οι επικριτές του υποστηρίζουν πως με το νομοσχέδιο αυτό περιορίζεται η ελευθερία των ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης στη χώρα.

Για τους εκπαιδευτικούς επισημαίνει ότι το 49% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι άνω των 50 ετών, ενώ λιγότεροι από 1% είναι κάτω των 30 ετών. Παροiμοια εικόνα και στη Δευτεροβάθμια.

Για τους μισθούς τους σημειώνει πως είναι χαμηλότεροι από οi,τι σε πολλές άλλες χώρες του ΟΟΣΑ.

Για τα ΑΕΙ η Επιτροπή, σύμφωνα με το in.gr, τονίζει ότι με νομοθετική πράξη του 2015 άλλαξε ο τρόπος εκλογής των πρυτάνεων και των κοσμητόρων με αποτέλεσμα να περιοριστεί σημαντικά η αυτονομία της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ και ο ρόλος των πανεπιστημιακών Συμβουλίων υποβαθμίστηκε.

Υπάρχουν και καλά νέα: Η Κομισιόν διαπιστώνει ότι το ποσοστό της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μειώθηκε στη χώρα μας από 9% το 2014 σε 7,9% το 2015 (κάτω από τον μέσο όρο του 11% της ΕΕ το 2015).Το ποσοστό ολοκλήρωσης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ήταν 40,4% το 2015 (μέσος όρος ΕΕ: 38,7%). Η Ελλάδα εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό (40%) νέων πτυχιούχων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης και ότι οι δαπάνες για την εκπαίδευση διαμορφώθηκαν στο 4,4% του ΑΕΠ το 2014 (μέσος όρος ΕΕ: 4,9%).

Σχόλια