Αγγέλα Δουλγεράκη

Τέλος προθεσμίας για τη ρύθμιση χρεών στη ΔΕΗ

Προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου, έχουν οι οφειλέτες προς τη ΔΕΗ προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους  σε 36 μηνιαίες δόσεις, χωρίς προκαταβολή.

Προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου,  έχουν οι οφειλέτες προς τη ΔΕΗ προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους  σε 36 μηνιαίες δόσεις, χωρίς προκαταβολή.

Η καταβολή της 1ης δόσης πραγματοποιείται με την έγκριση του διακανονισμού. 

Στη ρύθμιση αυτή έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν και οι πελάτες που έχουν ήδη διακανονίσει τις οφειλές τους πριν την 01.04.2016.

Όσοι προχωρήσουν σε ρύθμιση μετά από διακοπή της ηλεκτροδότησής τους: έχουν δυνατότητα να ενταχθούν στο πρόγραμμα των 36 δόσεων, εφόσον δεν έχουν παραβιάσει το μετρητή τους, ενώ θα πρέπει να καταβάλουν άμεσα το 15% της οφειλής και το υπόλοιπο σε 12 μηνιαίες δόσεις, εφόσον έχουν παραβιάσει το μετρητή τους.

Για τους καταναλωτές που είναι οι ενταγμένοι στο Μητρώο των Ευάλωτων πελατών ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Προμήθειας.

Ειδικότερα η κάθε δόση δεν ξεπερνά το 25% του συνόλου ενός διμηνιαίου λογαριασμού.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις Ευάλωτων πελατών με ρευματοκλοπή.

Σχόλια