Αγγέλα Δουλγεράκη

Τις στρεβλώσεις της αγοράς τις στρέφουν εναντίον μας

Στον Πρόεδρος της Δημοκρατίας οι πρατηριούχοι της ΠΟΠΕΚ

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας επισκέφθηκε η ΠΟΠΕΚ επισημαίνοντας του τα προβλήματα και τις στρεβλώσεις που αντίκεινται στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της Αγοράς Πετρελαιοειδών, σε βάρος του υγιούς ανταγωνισμού και του δημοσίου συμφέροντος.

 Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια ενός προγράμματος ευρύτερης ενημέρωσης Θεσμικών και Κυβερνητικών παραγόντων από την αντιπροσωπεία της Π.Ο.Π.Ε.Κ σύμφωνα με τον πρόεδρος της Γιώργο Ασμάτογλου στο Ράδιο 9,84.

Ο Προκόπης Παυλόπουλος επιφυλάχθηκε να συμβάλει στην επίλυση τους, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

Σχόλια