Αγγέλα Δουλγεράκη

Β.Καρκανάκης: Καλός ο αναπτυξιακός αν είχε και χρήματα

Σε διαβούλευση τέθηκαν από σήμερα έως και τις 9 Οκτωβρίου τα τέσσερα πρώτα, από τα οκτώ προγράμματα του νέου αναπτυξιακού νόμου, που προβλέπουν:

''Ενισχύσεις ύψους 550 εκατ. ευρώ από τα οποία τα 380 εκατ. αφορούν φοροαπαλλαγές, οι οποίες, όπως προβλέπεται, θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε βάθος 15ετίας, ενώ μόλις τα 170 εκατ. θα χορηγηθούν με μορφή άμεσης ενίσχυσης''.

''Θα ήταν καλή η είδηση αν ο αναπτυξιακός νόμος συνοδευόταν και από χρήματα'' ήταν η πρώτη ανάγνωση και μετάφραση του από το μέλος της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Βαγγέλη Καρκανάκη, στο ράδιο 9,84 και στην Α. Δουλγεράκη.

Είπε ότι το ποσό που προβλέπετε είναι μικρό και πως οι όποιες ουσιαστικές προτάσεις των Επιμελητηρίων επί της πραγματικής οικονομίας δεν έχουν ενσωματωθεί σε αυτόν.

Τα  παραπάνω αποδεικνύονται σύμφωνα με τον ίδιο και από το χρόνο της διαβούλευσης που ορίστηκε σε μόλις 48 ώρες.


Σημειώνεται, ότι τα τέσσερα καθεστώτα-προγράμματα που ανακοινώθηκαν είναι η «Γενική Επιχειρηματικότητα», οι «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ», οι «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους».

Η ημέρα έναρξης υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα κίνητρα του νόμου, όπως αναφέρεται από το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, είναι η 12η Οκτωβρίου και για τα τέσσερα καθεστώτα, ωστόσο, για τα δύο πρώτα ο α' κύκλος αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 30 Νοεμβρίου, ενώ για τα άλλα δύο, στις 28 Απριλίου 2017, με την προϋπόθεση ότι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός δεν θα έχει εξαντληθεί.

Ειδικότερα, το ελάχιστο ύψος για να υπαχθεί μια επένδυση στις διατάξεις του, ορίζεται στις 50.000 ευρώ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ, στις 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στις 150.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις, στις 250.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις και στις 500.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις.

Τα δε επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν σ' αυτόν θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα το πολύ τριών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής στον νόμο, ενώ το σύνολο των διαδικασιών που προβλέπονται στον παρόντα νόμο διενεργείται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η λειτουργία του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του N. 4314/2014.

Σχόλια