Αγγέλα Δουλγεράκη

Ή παπάς – παπάς ή ζευγάς – ζευγάς

Σάλο προκαλεί η απόφαση της Διοίκησης του Πανεπιστημιακού να απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη φύλαξη των χώρων του ιδρύματος προς τους εργαζόμενους, θεωρητικά όλων των τμημάτων από το διοικητικό μέχρι το ιατρικό προσωπικό, καθώς δεν προχωρεί σε περαιτέρω διευκρινήσεις.

Όχι του σωματείου με τον πρόεδρό του Δημήτρη Βρύσαλη να επισημαίνει:

Αυτή η απόφαση αποδεικνύει ότι η διοίκηση του νοσοκομείου όχι μόνο δεν θέλει να αντιμετωπίσει ουσιαστικά τις ελλείψεις προσωπικού αλλά συμβάλλει και η ίδια στην όξυνση του προβλήματος με τη λύση που δίνει''.

Σχόλια