Αγγέλα Δουλγεράκη

Καρκινοβατεί το ''Ολοήμερο'' καταγγέλλουν γονείς

Αγωνία και προβληματισμός των γονέων στα σχολεία όπου ακόμα και σήμερα δεν λειτουργούν τα ολοήμερα τμήματα λόγω της μη τοποθέτησης ''όλων'' των καθηγητών ειδικοτήτων, αλλά και της απόφασης δασκάλων να αφήνουν τα παιδιά ελεύθερα από τις 12.25 το μεσημέρι με την αιτιολογία ότι δεν πληρώνονται τις υπερωρίες που κάνουν.

Γονείς που είναι εργαζόμενοι καταγγέλλουν την αδυναμία της ηγεσίας του υπουργείου παιδείας να δώσει λύση στα πρακτικά θέματα λειτουργίας των σχολείων, παράλληλα με τις ευθύνες που φέρουν τόσο η Περιφερειακή Εκπαίδευση όσο και οι διευθυντές των σχολείων.

Ενδεικτικό παράδειγμα Δημοτικό Σχολείο γειτονικού Δήμου με το Ηράκλειο, όπου οι δάσκαλοι, πρώτον αποφάσισαν οι μαθητές να σχολάνε στις 12.25 το μεσημέρι, καθώς δεν πληρώνονται υπερωρίες όπως τους ενημέρωσαν, η δε Διεύθυνση του Σχολείου δεν κατάφερε παρά το γεγονός ότι έχει στο δυναμικό της: Δύο Γυμναστές, καθηγήτριες  Αγγλικών και Γερμανικών, να στελεχώσει τμήματα ολοήμερου τουλάχιστον για τις πρώτες τάξεις καθώς απουσιάζουν οι καθηγητές Πληροφορικής, Μουσικής, Εικαστικών και Γαλλικών.

Αγανακτισμένοι οι γονείς απευθύνονται στην Α/Θμια Εκπαίδευση ζητούν επιτακτικά τη λειτουργία του ολοήμερου και επισημαίνουν ότι σε περίοδο κρίσης δεν μπορεί κανείς να λείπει τόσες πολλές ώρες από την εργασία του, με τις πιέσεις των εργοδοτών να εντείνονται.


Υπενθυμίζεται ότι δάσκαλοι και καθηγητές ειδικοτήτων έχουν να καλύψουν 24εις ώρες την εβδομάδα έκαστος και ότι από τις κενές ώρες που έχουν οι δάσκαλοι με τα μαθήματα των ειδικοτήτων, εκ περιτροπής είναι υποχρεωμένοι να αναλάβουν το ολοήμερο, γεγονός που προκαλεί εκ των έσω αρκετές εντάσεις καθώς για τις ώρες του ολοήμερου ''προωθούνται'' οι νεότεροι σε ηλικία συνάδελφοί τους.

Προβληματισμός επίσης προκαλείται από την απόφαση Διευθύνσεων Σχολείων σε συνηγορία με την Α/θμια Εκπαίδευση, μαθητές που πέρυσι διδάσκονταν μία συγκεκριμένη ξένη γλώσσα, φέτος να διδάσκονται μία άλλη, μιας κι η τοποθέτηση καθηγητή ειδικότητας δεν έχει επιτευχθεί ακόμα.

Έτσι παρά το γεγονός ότι μαθητές της Ε! τάξης έκαναν Γαλλικά και παρά το γεγονός ότι η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας αναφέρει πως οι μαθητές συνεχίζουν με τη γλώσσα που ξεκίνησαν, εντούτοις φέτος στην ΣΤ! τάξη διδάσκονται Γερμανικά, προκαλώντας σωρεία ερωτημάτων και προβλημάτων.

Σήμερα, με συσκέψεις επί συσκέψεων οι υπεύθυνοι από τη μία αλλά χωρίς αποτέλεσμα, παρακάλια - θυμό παράλληλα με προσευχές και παρακλήσεις από την άλλη οι γονείς, προσπαθούν και τα σχολεία να λειτουργήσουν και τη δουλειά τους να μην χάσουν.

ΑΓΔ

Σχόλια