Αγγέλα Δουλγεράκη

Πήγε καλά το ραντεβού ιστορίας – θεολογίας στην Κρήτη

Άνοιγμα της εκκλησίας προς τους πολίτες σε κλίμα ενότητας, τους νέους και διευκρινήσεις αναφορικά με τις σχέσεις της με την επιστήμη, την πολιτική, τον υπόλοιπο κόσμο, τα κυρίαρχα μηνύματα μιας συνόδου που θα μείνει στην ιστορία και με την ευχή αυτή να πραγματοποιείται πλέον σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα σχόλια του Διδάκτορα Θεολογίας  Παναγιώτη Ασημακόπουλου στο Ράδιο 9,84.

Με την ευχή να γίνουν αποδεκτές και από τις εκκλησίες που απουσίαζαν έληξαν οι εργασίες της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στα Χανιά.  Ηχηρό το μήνυμα ενότητας που εξέπεμψαν οι προκαθήμενοι των αυτοκέφαλων εκκλησιών. Στην επόμενη ημέρα και συγκεκριμένα στην υπογραφή των προκαθημένων και των εκκλησιών που δεν παρέστησαν επικεντρωμένο πλέον το ενδιαφέρον.

Μεταξύ των μηνυμάτων που εστάλησαν:


- Διακηρύσσεται η ενότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

- Η Εκκλησία δίδει ιδιαίτερο βάρος στο διάλογο με τους ετερόδοξους χριστιανούς.

- Στη σύγχρονη προσέγγιση του γάμου, η Ορθόδοξος Εκκλησία θεωρεί την ακατάλυτη αγαπητική σχέση ανδρός και γυναικός «μυστήριον μέγα... εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν».

- Η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν αναμειγνύεται στην πολιτική. Ο λόγος της παραμένει διακριτός αλλά και προφητικός, ως οφειλετική παρέμβαση υπέρ του ανθρώπου.

- Η Ορθόδοξος Εκκλησία απευθύνεται στους νέους, οι οποίοι αναζητούν πληρότητα ζωής γεμάτη ελευθερία, δικαιοσύνη, δημιουργία αλλά και αγάπη.

Σχόλια