Αγγέλα Δουλγεράκη

Έσωσε την περιουσία δανειολήπτη το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

Συνταξιούχος του Δημοσίου,  τέως αστυνομικός , με Προσωρινή Διαταγή του  Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, πέτυχε  πλήρη προστασία της ακίνητης περιουσίας του και άρση παρακράτησης της σύνταξης του, ύψους  287,35 ευρώ από  το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς έκανε δεκτό  το αίτημα του  για ρύθμιση των οφειλών του έναντι δυο Τραπεζών και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους 38.687,97 ευρώ.

Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, ο  εν λόγω  δανειολήπτης, πρώην δημόσιος υπάλληλος , δεν δίστασε να καταθέσει αίτηση υπαγωγής του, στις ευνοϊκές διατάξεις του ν.Κατσέλη, αφού διαπίστωσε ότι είχε περιέλθει σε αδυναμία , εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρεών του  (λόγω οικονομικής ύφεσης)  πρόκειται για δανειολήπτη  συνταξιούχο του δημοσίου  (τέως αστυνομικό)58 ετών, έγγαμο, πατέρα δύο ενηλίκων τέκνων.

Εισοδήματα  που ο ίδιος  διαθέτει:  1.157 ευρώ, μηνιαίως από την σύνταξη του και αγροτική ενίσχυση/ελαολάδου 2.546,72 ευρώ

Περιουσιακά στοιχεία που ο ίδιος διαθέτει:α) διαμέρισμα ακίνητο  από 87,00 τ.μ,  οικόπεδο εμβαδού 511,81 τ.μ , έχει ποσοστό εξ  αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας 50,00%

β)Ι.Χ

Ειδικότερα το Ειρηνοδικείο του Ηρακλείου  , αφού μελέτησε το φάκελο της δικογραφίας ,τα έγγραφα που προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος του αιτούντος, σε συνδυασμό με όσα εξέθεσαν προφορικά  οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων, εξέδωσε   την ημερ 9-11-2015 ,Προσωρινή Διαταγή, όπου ορίζεται:   

α)Δέχεται την αίτηση 

β)Απαγορεύει ,  κάθε μέτρο εκτέλεσης  κατά της πρώτης  κατοικίας , κυριότητας της  αιτούσας κατά  ποσοστό 50 % 

γ)Διατάσσει, την άρση της γενομένης παρακράτησης του ποσού των 287,35 ευρώ, μηνιαίως ,στην οποία προβαίνει το Ν.Π.Δ.Δ(Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων", από τη  σύνταξη του  αιτούντος

δ)Ορίζει ,για την ικανοποίηση των Τραπεζών, την καταβολή  μηνιαίας δόσης 130 ευρώ διανεμομένη συμμέτρως μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.

Σχόλια