Αγγέλα Δουλγεράκη

Με Διεθνής συμμετοχές το Επιστημονικό Συνέδριο του Ι.Α.Κ.Ε.

Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Η παιδεία και ο πολιτισμός ως πυλώνες περιφερειακής ανάπτυξης, είναι ο τίτλος του 2ου πανελλαδικού Συνεδρίου του Ι.Α.Κ.Ε, με διεθνή συμμετοχή που θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο 1-3 Απριλίου και το ξενοδοχείο Aquila Atlantis Hotel.


Μιλώντας στο Ράδιο 9,84 και στην Αγγέλα Δουλγεράκη η πρόεδρος του Ινστιτούτου Ελένη Π.Μαράκη ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η συμβολή στον επιστημονικό διάλογο αναφορικά με το ρόλο και το περιεχόμενο της αυτοδιοίκησης, η διατύπωση προτάσεων για το νέο ρόλο και τις ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης στις σημερινές κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες πολυεπίπεδης κρίσης.

Η διερεύνηση και ανάδειξη προτάσεων γύρω από τη διασύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με τις δομές και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η προβολή ερευνητικών εργασιών και δεδομένων, η ανίχνευση διαδικασιών, μεθόδων και μέσων που θα υποστήριζαν μια επωφελή για την κοινωνία συνεργατική αλληλεπίδραση των δύο θεσμών, η υποστήριξη των προσπαθειών εξωστρέφειας της σχολικής κοινότητας με τη συνεργασία φορέων και οργανωμένων ομάδων της τοπικής κοινωνίας, η εύρεση μιας προοδευτικής στρατηγικής για την εκπαίδευση που να προάγει με ποιοτικό τρόπο το διάλογο, τη συμμετοχή, την καινοτομία και την παιδαγωγική ελευθερία.

Η ανάδειξη του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη στήριξη και συμπαράσταση στον παιδευτικό ρόλο του σχολείου, με τη συμβολή της στην κάλυψη της υλικοτεχνικής υποδομής και των άρτια, αισθητικά, σχολικών κτηρίων.

Η αναζήτηση των θεσμικών υποχρεώσεων των Δήμων απέναντι στα ζητήματα της παιδείας''.

Σο Ηράκλειο στα πλαίσια του 2ου πανελλαδικού Συνεδρίου θα βρίσκεται κι ο υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου Κώστας Καδής που θα συναντηθεί κατ ιδίαν με τον Περιφερειάρχη και τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης και θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τις μεταρρυθμίσεις που είναι σε εξέλιξη για το εκπαιδευτικό σύστημα και των τριών βαθμίδων της Κύπρου.

Ο διακεκριμένος επισκέπτης θα συνοδεύεται από το διευθυντή του γραφείου του, Ανδρέα Κασουλίδη, και πολυμελή αντιπροσωπεία του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του, κύριο Ανδρέα Παπούλα, που θα συμμετάσχουν στις εργασίες του συνεδρίου και θα καλύψουν εξόχως σημαντικά επιστημονικά πεδία.

Στις εργασίες του Συνεδρίου έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή Πανεπιστημιακοί Δάσκαλοι από πανεπιστήμια της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Κύπρου, καθώς και περισσότεροι από 300 ερευνητές, επιστήμονες, στελέχη της αυτοδιοίκησης και της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί, μελετητές σε θέματα ανάπτυξης, σχεδιασμού, καινοτομίας, αειφορίας, πολιτιστικής διαχείρισης και επικοινωνίας, εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Όλες οι συνεδρίες είναι ανοικτές για κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να συμβάλλει σε ένα γόνιμο προβληματισμό σε σχέση με το θέμα του Συνεδρίου.

Σχόλια