Αγγέλα Δουλγεράκη

1-3 Απριλίου το 2° Επιστημονικό Συνέδριο του Ι.Α.Κ.Ε.

Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Η παιδεία και ο πολιτισμός ως πυλώνες περιφερειακής ανάπτυξης, είναι ο τίτλος του 2ου πανελλαδικού Συνεδρίου του Ι.Α.Κ.Ε, με διεθνή συμμετοχή που θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο 1-3 Απριλίου και το ξενοδοχείο Aquila Atlantis Hotel.


μιλώντας στο Ράδιο 9,84 και στην Αγγέλα Δουλγεράκη η πρόεδρος του Ινστιτούτου Ελένη Π.Μαράκη ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

''Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ένας ενδιαφέρον διάλογος γύρω από τον τρόπο με τον οποίο μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση να παρεμβαίνει και να αναπτύσσει πολιτικές που να απαντούν στα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας και της εκπαίδευσης.

Νέοι θεσμοί και δομές στο χώρο της Προσχολικής Αγωγής, της Ειδικής Αγωγής, της Δια Βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχουν δημιουργηθεί σε πολλούς δήμους και περιφερειακές ενότητες, ενώ αποκτά εξαιρετικό ενδιαφέρον το ζήτημα της σύνδεσης της τυπικής εκπαίδευσης με την τοπική κοινωνία και τους φορείς της.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η συμβολή στον επιστημονικό διάλογο αναφορικά με το ρόλο και το περιεχόμενο της αυτοδιοίκησης, η διατύπωση προτάσεων για το νέο ρόλο και τις ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης στις σημερινές κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες πολυεπίπεδης κρίσης.

Η διερεύνηση και ανάδειξη προτάσεων γύρω από τη διασύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με τις δομές και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η προβολή ερευνητικών εργασιών και δεδομένων, η ανίχνευση διαδικασιών, μεθόδων και μέσων που θα υποστήριζαν μια επωφελή για την κοινωνία συνεργατική αλληλεπίδραση των δύο θεσμών, η υποστήριξη των προσπαθειών εξωστρέφειας της σχολικής κοινότητας με τη συνεργασία φορέων και οργανωμένων ομάδων της τοπικής κοινωνίας, η εύρεση μιας προοδευτικής στρατηγικής για την εκπαίδευση που να προάγει με ποιοτικό τρόπο το διάλογο, τη συμμετοχή, την καινοτομία και την παιδαγωγική ελευθερία.

Η ανάδειξη του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη στήριξη και συμπαράσταση στον παιδευτικό ρόλο του σχολείου, με τη συμβολή της στην κάλυψη της υλικοτεχνικής υποδομής και των άρτια, αισθητικά, σχολικών κτηρίων.

Η αναζήτηση των θεσμικών υποχρεώσεων των Δήμων απέναντι στα ζητήματα της παιδείας''.

Σημειώνεται ότι στο Συνέδριο μπορούν να συμμετέχουν ερευνητές, επιστήμονες, στελέχη της αυτοδιοίκησης και της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί, μελετητές σε θέματα ανάπτυξης, σχεδιασμού, καινοτομίας, αειφορίας, πολιτιστικής διαχείρισης και επικοινωνίας, εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Το Συνέδριο είναι επίσης ανοικτό για κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να συμβάλλει σε ένα γόνιμο προβληματισμό σε σχέση με το θέμα του Συνεδρίου.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει:

α. Εισηγήσεις
β. Θεματικά συμπόσια
γ. Αναρτημένες ανακοινώσεις
δ. Εργαστήρια

Οι συνεδρίες που θα πραγματοποιηθούν θα αφορούν σε θέματα όπως:

Περιφερειακή Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Κοινωνικό Κράτος, Κοινωνική Πολιτική και Αυτοδιοίκηση

Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Αυτοδιοίκηση

Συνταγματικό πλαίσιο του θεσμού της Αυτοδιοίκησης

Κοινωνία Πολιτών και Αυτοδιοίκηση

Φορείς πολιτισμού και παιδείας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Λειτουργίες της εκπαίδευσης και δομές της αυτοδιοίκησης

Εκπαιδευτική πολιτική και αυτοδιοικητικές παρεμβάσεις

Σχολικά προγράμματα και τοπική κοινωνία

Εκπαίδευση και Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Καινοτομία και Νέες Τεχνολογίες

Σύγχρονες προσεγγίσεις της Δια Βίου Μάθησης

Καινοτόμες δράσεις για την πολιτιστική, τουριστική και κοινωνική ανάπτυξη

Εκπαιδευτικές πολιτικές με αναφορά στην αυτοδιοίκηση

Πολιτιστική πολιτική και διοίκηση

Ψηφιακά προγράμματα και έξυπνες πόλεις

Εκπαίδευση, οικονομία και επιχειρηματικότητα

Θρησκευτικός πολιτισμός, εκπαίδευση και αυτοδιοίκηση

Αποκέντρωση της εκπαίδευσης και περιφερειακή ανάπτυξη

Εκπαιδευτικές δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης (Ειδική Αγωγή, Προσχολική Αγωγή, Δια Βίου Μάθηση κ.λπ.)

Πολιτισμικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες

Μετανάστευση, διαπολιτισμική εκπαίδευση και αυτοδιοίκηση

Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και προσβασιμότητα

Προτάσεις για την εξωστρέφεια και επικοινωνία της σχολικής κοινότητας με την τοπική κοινωνία

Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων και ο ρόλος τους στην εύρυθμη λειτουργία της σχολικής κοινότητας

Η περιβαλλοντική προσέγγιση στις σχολικές υποδομές

Θέματα οργάνωσης και διοίκησης Σχολικών Επιτροπών

Συνεργατικές δράσεις τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπαίδευσης

Σχόλια