Αγγέλα Δουλγεράκη

Εκλογοαπολογιστική συνεδρίαση την Τετάρτη της ΟΕΒΕΝΗ

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 και ώρα 19.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Ηρακλείου( Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η), στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου με τα παρακάτω θέματα:

1. Εκλογή Προεδρείου

2. Διοικητικός Απολογισμός Δράσης 2015

3. Οικονομικός Απολογισμός 2015

4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

5. Ψηφοφορία για την έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού 2015

6. Διοικητικός Προγραμματισμός 2016

7. Οικονομικός Προϋπολογισμός 2016

8. Ψηφοφορία για την έγκριση του Προγραμματισμού Δράσης & του Προϋπολογισμού 2016

9. Τρέχοντα θέματα

10. Ομιλίες Αντιπροσώπων - Ανακοινώσεις

Καλούνται όλοι οι εκλεγμένοι Αντιπρόσωποι των Σωματείων Μελών να παραστούν και να συμμετέχουν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.

Σχόλια