Αγγέλα Δουλγεράκη

Αποζημιώσεις στους πλημμυροπαθείς σε Ηράκλειο,Χανιά

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως πλημμυροπαθείς και χρίζουν βοήθειας μετά τις πλημμύρες Δεκεμβρίου - Ιανουαρίου σε Ηράκλειο και Χανιά.


Για το Ηράκλειο οι πλημμυροπαθείς περιοχές που χρίζουν βοήθειας είναι οι περιοχές που οριοθετούνται εντός του 3ο Δημοτικού διαμερίσματος -  Μαλάδες - Φοινικιά και ο Άγιος Σύλλας.

Ωστόσο για την καταβολή αποζημίωσης στους δικαιούχους απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους , στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) .

Βάσει των όσων τονίζονται, οι ιδιοκτήτες (ή όλοι οι συνιδιοκτήτες) των κτιρίων που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες προκειμένου να τους χορηγηθεί Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί σε αυτά, πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση:

α) για τη διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εφόσον επιθυμούν τον έλεγχό του, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου, ή

β) για απ' ευθείας έκδοση Άδειας Επισκευής και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής, εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο μελέτης επισκευής.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ :

α) από την πλημμύρα της 13ης Ιανουαρίου 2015, που

έπληξε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης και

β) από τις πλημμύρες της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και 1ης Ιανουαρίου 2015, που έπληξαν περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης

και στα διοικητικά όρια των παρακάτω περιοχών:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

• Δημοτική Κοινότητα 3ου Διαμερίσματος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΜΕΝΟΥΣ

• Τοπική Κοινότητα Αγίου Σύλλα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

Α) ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΘΗΜΝΗΣ

• Τοπική Κοινότητα Βουλγάρω

• Τοπική Κοινότητα Δραπανιά

• Τοπική Κοινότητα Περβολακίων

• Τοπική Κοινότητα Ρόκκας

• Τοπική Κοινότητα Φαλελιανών

Β) ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Γ) ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

• Δημοτική Κοινότητα Κουνουπιδιανών

• Τοπική Κοινότητα Στερνών

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΙΣΟΥ

• Τοπική Κοινότητα Βαμβακοπούλου

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΔΑΣ

• Δημοτική Κοινότητα Σούδας

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

1.2 Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια, από:

α) την πλημμύρα της 13ης Ιανουαρίου 2015 που έπληξε τις προαναφερόμενες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

β) τις πλημμύρες της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και της 1ης Ιανουαρίου 2015 που έπληξαν τις προαναφερόμενες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων αναλαμβάνει η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) η οποία εφεξής στην παρούσα απόφαση θα αποκαλείται «αρμόδια υπηρεσία».

2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Οι ιδιοκτήτες (ή όλοι οι συνιδιοκτήτες) των κτιρίων που έχουν πληγεί από τις προαναφερόμενες πλημμύρες προκειμένου να τους χορηγηθεί Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί σε αυτά, πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια Υπηρεσία αίτηση:

α) για τη διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτίριο, εφόσον επιθυμούν τον έλεγχό του, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης. Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτιρίου. ή

β) για απ' ευθείας έκδοση Άδειας Επισκευής και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής, εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο μελέτης επισκευής.


3. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

3.1 Στις περιοχές που οριοθετούνται με την παρούσα απόφαση χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Στεγαστική Συνδρομή (Σ.Σ.) για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες από τις προαναφερόμενες πλημμύρες.

3.2 Δικαιούχοι Σ.Σ. είναι οι ιδιοκτήτες κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα των κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες και χρήζουν επισκευής ή ανακατασκευής, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στα επόμενα. Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, κάθε ιδιοκτήτης είναι δικαιούχος κατά το ποσοστό της ιδιοκτησίας του επί του κτιρίου.

3.3 H Σ.Σ. συνίσταται από 60% Δωρεάν Κρατική Αρωγή (Δ.Κ.Α.) που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία και από 40% Άτοκο Δάνειο (Α.Δ.) για τους δικαιούχους δανειολήπτες που χορηγείται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα.

3.4 Σε περίπτωση που στον ίδιο ιδιοκτήτη ανήκαν την ημέρα της πλημμύρας, περισσότερες της μίας ιδιοκτησίες λειτουργικά ανεξάρτητες, είτε αυτές αποτελούν διηρημένες ιδιοκτησίες, είτε όχι, Δ.Κ.Α. δικαιούται μόνο για μία από αυτές, την οποία επιλέγει ο ίδιος με Υπεύθυνη Δήλωσή του. Για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες χορηγείται το σύνολο της Σ.Σ. εξολοκλήρου υπό μορφή Α.Δ.

3.5 Για κατοικίες, αποθήκες οποιασδήποτε χρήσης, στάβλους, αγροτικά κτίρια καθώς και αγροικίες εποχιακής χρήσης, χορηγείται Σ.Σ. με ανώτατο όριο επιφάνειας τα 150 τ.μ. ανά λειτουργικά ανεξάρτητη ιδιοκτησία.

3.6 Για ανεξάρτητους βοηθητικούς χώρους κατοικίας που συμπληρώνουν τη λειτουργικότητά της (χώροι υγιεινής, μαγειρεία) χορηγείται Σ.Σ. για επιφάνεια μέχρι 6 τ.μ. και με ανώτατο όριο συνολικής επιφάνειας κατοικίας και βοηθητικού χώρου τα 150 τ.μ..

3.7 Για κτίρια με περισσότερες ανεξάρτητες ιδιοκτησίες (που καθορίζονται είτε με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, είτε από την αυτόνομη λειτουργικότητά τους) ο κάθε ιδιοκτήτης δικαιούται επιπλέον Σ.Σ. ανάλογη με το ποσοστό ιδιοκτησίας του επί των κλειστών κοινοχρήστων χώρων και της pilotis και μέχρι εμβαδού 30 τ.μ. συνολικά''.

Σχόλια