Αγγέλα Δουλγεράκη

Τροπολογία Κουρουμπλή στο πολυνομοσχέδιο για τα ανταποδοτικά των ΟΤΑ

Η συγκεκριμένη διάταξη αφορά τη μη καταβολή ανταποδοτικών τελών εκ μέρους των αναδόχων σε συμβάσεις παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, το ΤΑΙΠΕΔ ή τους ΟΤΑ, στις περιπτώσεις που βάσει των όρων της οικείας σύμβασης παραχώρησης, δεν παρέχονται εκ μέρους του οικείου Δήμου οι υπηρεσίες έναντι των οποίων επιβάλλονται τα τέλη.Η τροπολογία αναφέρει ότι «τέλη και συναφή πρόστιμα που με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις έχει αναγνωριστεί η υποχρέωση να καταβληθούν στον οικείο ΟΤΑ εξαιρούνται από τη ρύθμιση και εισπράττονται κανονικά» σύμφωνα με το Σκάϊ.gr.

Σχόλια