Αγγέλα Δουλγεράκη

Έλεγχοι στους ΟΤΑ για την προστασία των εργαζόμενων στην κοινωφελή

Ελέγχους πραγματοποιεί το υπουργείο εργασίας στους ΟΤΑ για την τήρηση της νομοθεσίας στην κοινωφελή εργασία και συγκεκριμένα με την τήρηση των όρων της πρόσκλησης για την κοινωφελή εργασία όπως και της εργατικής νομοθεσίας , μετά τις καταγγελίες από συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.Σύμφωνα με την γενική γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων Δήμητρα Χαλικιά, παρατηρούνται φαινόμενα μη τήρησης τόσο των όρων της Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2015 όσο και της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων, γράφει το in.gr.

Για το λόγο αυτό το υπουργείο Εργασίας έχει στείλει επιστολή στο γενικό γραμματέα του ΣΕΠΕ ζητώντας τη διενέργεια άμεσων ελέγχων σε όλους τους Δήμους που απασχολούν ανέργους σε Κοινωφελή Εργασία, ενώ επισημαίνεται ότι το υπουργείο δεν πρόκειται να δεχθεί καμία παρέκκλιση για μη εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και της προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων.

Συνεχίζοντας η κ. Χαλικιά σημειώνει ότι παρά τις παραπάνω ενέργειες, κάποιες υπηρεσίες δήμων και συγκεκριμένα των Τομέων Καθαριότητας και Περιβάλλοντος & Πρασίνου, συνεχίζουν να μην εφαρμόζουν την εργατική νομοθεσίας και δεν λαμβάνουν τα υποχρεωτικά μέσα για την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων.Αναφερόμενη σε συμβάν σε δήμο της Αττικής -χωρίς να κατονομάζει-, η κ. Χαλκιά δηλώνει σαφώς ότι όποιος δήμος δεν συμμορφώνεται με τους όρους της δημόσιας πρόσκλησης και με την εργατική νομοθεσία, η γενική γραμματεία θα προχωρά σε εφαρμογή του νόμου έτσι ώστε μετά την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, θα αφαιρείται η θέση του ωφελούμενου από τον επιβλέποντα φορέα και η συγκεκριμένη θέση θα παραμένει κενή.

Οι άνεργοι -σύμφωνα με το άρθρο 10.16- θα μεταφέρονται σε άλλους δήμους έτσι ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας.

Σχόλια