Αγγέλα Δουλγεράκη

Οι προτάσεις των εργαζόμενων στο δίκτυο Φτώχειας

Οι 33 εργαζόμενοι του Δικτύου Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Ηρακλείου γνώριζαν ότι οι συμβάσεις τους έληγαν στις 30 Ιουνίου, αλλά μετά από διαβεβαίωση του Συντονιστή Φορέα για τη σίγουρη υπογραφή των νέων συμβάσεων της Β' παράτασης έως 30 Σεπτεμβρίου, όπου είχε δοθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχουν κατατεθεί τα σχετικά έγγραφα για την ανανέωση στη Διαχειριστική Αρχή, συνέχιζαν να εργάζονται κανονικά από 1 Ιουλίου, ενώ εκτάκτως στις 7/7/2015 ενημερώθηκαν από τον Συντονιστή Φορέα του προγράμματος το Κέντρο Ειδικών Παιδιών «Ζωοδόχος Πηγή», ότι οι συμβάσεις τους δεν θα ανανεωθούν και το πρόγραμμα σταματάει πλέον να λειτουργεί από εκείνη τη στιγμή, αφήνοντας έκπτωτους όχι μόνο τους 33 εργαζόμενους αλλά και τους 5000 ωφελούμενους που έχουν εξυπηρετηθεί από αυτό.

Κατά τα λεγόμενα του Συντονιστή Φορέα, του Δήμου Ηρακλείου και των Φορέων που εμπλέκονται στο παραπάνω έργο, το θέμα της μη ανανέωσης τους ανάγεται στο γεγονός ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας κος Μάρδας δεν υπογράφει την αύξηση του προϋπολογισμού του έργου όπως επίσης δεν δίνονται τα χρήματα του προηγούμενου εξαμήνου (1 Ιανουάριου έως και 30 Ιουνίου 2015), αναγκάζοντας κατ' αυτό τον τρόπο τους φορείς που συμμετέχουν σε αυτό να επιβαρυνθούν με το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζόμενων και τους μισθούς (οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι εδώ και τρείς μήνες).

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης έχει υπογραφεί από τον πρώην Υπουργό Εργασίας κο Σκουρλέτη Πάνο που επιτρέπει την ανανέωση των συμβάσεων από τις 1/7/2015. Η απόφαση για τη δυνατότητα της συνέχισης των Κοινωνικών Δομών έχει αναρτηθεί και στο «Διαύγεια» από τις 15 Ιουνίου 2015  και τα έγγραφα έχουν σταλεί εμπρόθεσμα.

Όπως αναφέρθηκε στο συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε από τους εμπλεκόμενους φορείς, στις 7/7/2015 οι Φορείς και ο Δήμος Ηρακλείου εν αγνοία των εργαζομένων προχώρησαν άμεσα σε ανάκληση του φακέλου ανανέωσης έως 30 Σεπτεμβρίου που είχε σταλεί στην διαχειριστική αρχή με αποτέλεσμα να 'παγώσει' η διαδικασία υπογραφής του φακέλου.

Οι εργαζόμενοι μετά τις 7 Ιουλίου και μέχρι πρότινος απεύθυναν έκκληση στο Δήμο Ηρακλείου για βοήθεια στη χρηματοδότηση για τη συνέχιση των δομών, έστω και προσωρινά μέχρι να δοθεί κάποια λύση λόγω των έκτακτων πολιτικών δρώμενων της χώρας. Δεν πήραν όμως καμία ουσιαστική απάντηση και στήριξη από το Δήμο Ηρακλείου.

Αντ'αυτού ο Δήμος Ηρακλείου έδειξε να ενδιαφέρεται για τη συνέχιση μόνο δύο δομών, το Δημοτικό Λαχανόκηπο και το Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων. Όχι όμως με τους εργαζόμενους των δομών αυτών, αλλά υποχρεώνοντας εργαζόμενους άλλων δομών του Δήμου να πηγαίνουν σε αυτές ή βρίσκοντας εθελοντές και λέγοντας στους πρώην εργαζόμενους αν θέλουν να συνεχίσουν να πηγαίνουν εθελοντικά, υπολειτουργώντας έτσι τις δύο δομές αυτές, αδιαφορώντας πλήρως για τις υπόλοιπες.

Αναφέρεται ότι τα Ιδρύματα Α&Μ Καλοκαιρινού με δική τους χρηματοδότηση έχουν αποπληρώσει τους εργαζόμενους τους για όλο το διάστημα αυτό και συνέχισαν να λειτουργούν με μειωμένο προσωπικό από το ήδη υπάρχον το κοινωνικό συσσίτιο και το κοινωνικό παντοπωλείο.

Σημειώνεται επίσης ότι 16 Δίκτυα Αντιμετώπισης της Φτώχειας σε ολόκληρη την χώρα που έληγε η α' παράταση την ίδια χρονική περίοδο έχουν ανανεωθεί και λειτουργούν κανονικά με τα ίδια οικονομικά προβλήματα.

Οι εργαζόμενοι θέτουν τα εξής ερωτήματα-καταγγελίες:

Γιατί δεν δίνεται ή δεν βρίσκεται χρηματοδότηση ενός τόσου σημαντικού έργου που στηρίζει τόσα άτομα ευρισκόμενα σε ακραία φτώχεια, στα όρια ή επαπειλούμενα από αυτή;

Τι θα απογίνουν οι ωφελούμενοι, που με το βίαιο τρόπο που έκλεισαν οι δομές και απομακρυνθήκαν οι εργαζόμενοι από τις εργασίες τους, στηρίζονταν είτε υλικά (φάρμακα, τρόφιμα, ρούχα, έπιπλα, στέγαση, οικονομικές υπηρεσίες κ.α.) είτε άυλα όπως ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση το οποίο είναι και το πιο σημαντικό; Τι θα γίνει και ποιος φέρνει την ευθύνη τυχών αυτοκτονιών;

Ο Δήμος Ηρακλείου γιατί δεν δίνει μια ξεκάθαρη λύση στη συνέχεια και των 7 κοινωνικών δομών, μόνο προσπαθεί με παροδικές λύσεις και ημίμετρα να διευθετήσει τα ζητήματα των δημοτών του Ηρακλείου, που ουσιαστικά μακροπρόθεσμα δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν και να εξυπηρετήσουν τον όγκο των περιστατικών που καλύπτονταν καθημερινά από τους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι νέοι επιστήμονες και μετά από 2,5 χρόνια λειτουργίας των δομών γνωρίζουν να λειτουργήσουν εύρυθμα τις κοινωνικές δομές χωρίς προβλήματα και πάντα με τη διακριτικότητα και το σεβασμό που χρήζουν οι ωφελούμενοι;

Τι θα γίνει με τους 40 ωφελούμενους του Κοινωνικού Φαρμακείου που εξυπηρετούνταν μόνο από εκεί και δυο εβδομάδες τώρα έχουν μείνει χωρίς φαρμακευτική αγωγή;

Ζητάμε άμεσα:

Να ανακληθεί η πρόταση που έχει σταλεί στο υπουργείο από τους Συμπράττοντες Φορείς και το Δήμο Ηρακλείου για τη μη συνέχιση των 7 κοινωνικών δομών.

Να δοθεί ολόκληρη η χρηματοδότηση της α' παράτασης.

Να αναλάβουν τη συνέχιση του Δικτύου μόνο οι Φορείς που μπορούν να ασχοληθούν και να το στηρίξουν οικονομικά.

Με τη νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2014-2020 να ενταχθεί το Δίκτυο στο Πρόγραμμα της Ανθρωπιστικής Κρίσης και να συνεχίζει να εργάζεται το ίδιο προσωπικό.

Το Δίκτυο Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας αποτελείται από τις εξής 7 Κοινωνικές Δομές:

Το Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων (60 - 70 ωφελούμενοι που εξυπηρετούνταν καθημερινά)

Την Τράπεζα Χρόνου ( 7000 ανταλλαγές και έχει στηρίξει πάνω από 2000 ωφελούμενους στα 2,5 χρόνια λειτουργίας της)

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης ( έχουν εγγραφεί και εξυπηρετηθεί πάνω από 2500 οικογένειες)

Το Κοινωνικό Φαρμακείο (120 άτομα εξυπηρετούνταν μηνιαίως καθώς στηρίζονταν και Φορείς)

Τον Δημοτικό Λαχανόκηπο (100 οικογένειες ανά μήνα)

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο ( Εξυπηρετεί 300 οικογένειες το μήνα) και

Το Κοινωνικό Συσσίτιο (Σιτίζει καθημερινά με ολοκληρωμένο γεύμα 340 άτομα)

 Οι 33 απολυμένοι εργαζόμενοι του Δικτύου Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας!!!

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια