Αγγέλα Δουλγεράκη

"Μη διακόψετε τις παροχές σας στους πολίτες", ζητά ο ΣτΚ

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή ανέλαβε πρωτοβουλία-έκκληση προς τους κοινωφελείς οργανισμούς να συνεχίσουν αδιάκοπα την παροχή των υπηρεσιών τους κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή, «ο ''Συνήγορος του Καταναλωτή'', κατόπιν τηλεφωνικών ερωτημάτων καταναλωτών-πολιτών, σύμφωνα με τα οποία, λόγω της τραπεζικής αργίας, δεν έχουν καταφέρει και δεν δύνανται να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς τους προς τις εταιρείες παροχής αγαθών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας απέστειλε χθες επείγουσα επιστολή προς τις κάτωθι εταιρείες και φορείς:

? ΔΕΗ Α.Ε.

? ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

? EΥΑΘ Α.Ε.

? Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης

? Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε.

? Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλίας Α.Ε.

? Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε.».

Στην επιστολή αυτή επισημαίνει ότι η διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής των κοινωφελών αγαθών και υπηρεσιών είναι πρωταρχικής σημασίας για την αξιοπρεπή, ασφαλή και υγιή διαβίωση των πολιτών-καταναλωτών, πολύ περισσότερο σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Ζητά δε από τις διοικήσεις των ως άνω εταιρειών να μην προχωρήσουν σε διακοπή παροχής, τουλάχιστον όσο διαρκεί η τραπεζική αργία, και να ενημερώσουν σχετικώς το κοινό, σύμφωνα με το skai.gr.

Σχόλια