Αγγέλα Δουλγεράκη

Τροποποιούνται τα δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ

Λόγο των δραματικών Οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων είναι ανάγκη προκειμένου να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, να ληφθούν μέτρα εξοικονόμησης εξόδων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Αστικό ΚΤΕΛ.

 Ήδη το Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ. έχει ακινητοποιήσει λεωφορεία για μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου, συνεχίζει .

Η ρευστότητα του Κ.Τ.Ε.Λ. εξ' αιτίας της μη εξόφλησης υποχρεώσεων του Δημοσίου η οποία υπερβαίνει το 1.000.000 € ( ένα εκατομμύριο ευρώ )  είναι ανύπαρκτη.

Συνέπεια των παραπάνω αναγκαστικά προβαίνουμε σε αραίωση δρομολογίων ως κάτωθι:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η.

ΑΠΟ 6.00 εως 16.00 κάθε 15 λεπτά

ΑΠΟ 16.00 έως 23.00 κάθε 20 λεπτά

ΜΕΣΣΑΜΠΕΛΙΕΣ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ)

ΑΠΟ 6.45 έως 14.45 κάθε 30 λεπτά

ΑΠΟ 15.15 έως 21.15 κάθε 60 λεπτά

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΘΕΡΙΣΟΣ

ΑΠΟ 6.00 έως 22.30 κάθε 30 λεπτά

ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ

ΑΠΟ 6.20 έως 15.20 κάθε 15 λεπτά

ΑΠΟ 15.20 έως 21.00 κάθε 20 λεπτά

ΑΠΟ 21.00 έως 24.00 κάθε 30 λεπτά

Σχόλια