Αγγέλα Δουλγεράκη

Πρώτη στην ανεργία η Ελλάδα στην Ευρωζώνη

Σταθερή στο υψηλό 11,5% παρέμεινε η ανεργία στην ευρωζώνη τον Νοέμβριο 2014, έναντι του Οκτωβρίου, με την Ελλάδα να συντηρεί την θλιβερή πρωτιά της χώρας με την υψηλότερη ανεργία, παρά τη διαβεβαίωση από τη Εurostat ότι η ανεργία στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2014 μειώθηκε ελαφρώς (25,7%) σε σχέση με τον Αύγουστο (26%).Τον Νοέμβριο του 2013, η ανεργία στην ευρωζώνη ήταν 11,9%. Στην «ΕΕ των 28» η ανεργία διαμορφώθηκε τον Νοέμβριο στο 10%, σημειώνοντας ελαφριά πτώση σε σχέση με τον Οκτώβριο (10,1%). Ένα χρόνο πριν, τον Νοέμβριο του 2013 η ανεργία στην ΕΕ ήταν 10,7%.Συνολικά τον Νοέμβριο καταγράφονται 24,4 εκατομμύρια άνεργοι στην ΕΕ και 18,4 εκατομμύρια άνεργοι στην ευρωζώνη.Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα (25,7% το Σεπτέμβριο), στην Ισπανία (23,9%) και στην Κύπρο (16,8%). 

Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στην Αυστρία (4,9%), στη Γερμανία (5%) στη Μάλτα και στην Τσεχία (5,8%).

Ειδικότερα στην Ελλάδα, ο αριθμός των ανέργων το Σεπτέμβριο μειώθηκε στα 1,241 εκατομμύρια. Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 22,8% και στις γυναίκες στο 29,5%.Ωστόσο, αυξήθηκαν τα ποσοστά ανεργίας των νέων (κάτω των 25 ετών) στην Ελλάδα, από 49,2% τον Αύγουστο σε 49,8% το Σεπτέμβριο.

Τα υψηλότερα ποσοστό ανεργίας των νέων στην ΕΕ καταγράφονται πλέον στην Ισπανία (53,5%) και ακολουθούν η Ελλάδα (49,8% το Σεπτέμβριο) και η Ιταλία (43,9%).

Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Γερμανία (7,4%), στην Αυστρία (9,4%) και στην Ολλανδία (9,7%).

Τον Νοέμβριο η ανεργία των νέων στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 23,7% (έναντι 23,9% το Νοέμβριο του 2013) και στην ΕΕ στο 21,9% (έναντι 23,2% το Νοέμβριο του 2013).

Πηγή : in.gr

Σχόλια