Αγγέλα Δουλγεράκη

Εκπαίδευση μεταναστών στην Ελληνική Γλώσσα

Την εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική  ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό προωθεί ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, ο  οποίος σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης έχει ήδη  ξεκινήσει την υλοποίηση του προγράμματος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» στην περιοχή.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες της Ε.Ε. και  υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, ηλικίας 16 ετών και άνω,  που διαμένουν νόμιμα στο Δήμο.  Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος  είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις  πρακτικές, κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για  την ομαλή κοινωνική ένταξη των ιδίων και των οικογενειών τους.

Ήδη έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν τμήματα επιπέδου Α1 (125

 ωρών) στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, με τα μαθήματα να διεξάγονται κάθε  Δευτέρα και Πέμπτη απόγευμα. Τα μαθήματα παρέχονται δωρεάν. Με την  επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος μάθησης, θα χορηγηθεί στους

 εκπαιδευόμενους Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης.        

Το Α1 επίπεδο περιλαμβάνει εισαγωγικά μαθήματα στην ελληνική γλώσσα, την ιστορία και  τον πολιτισμό, καθώς και στον τρόπο ζωής της ελληνικής κοινωνίας.

Οι  εκπαιδευόμενοι αποκτούν τη γλωσσική δεξιότητα, αλλά και πρακτικές  κοινωνικές ικανότητες, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις  επικοινωνιακές καταστάσεις της καθημερινής ζωής και να εξοικειωθούν με  το κοινωνικό περιβάλλον, την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας.

Για την εγγραφή τους στα τμήματα οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να  προσκομίσουν στο Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του  Δήμου Μινώα Πεδιάδας φωτοτυπία διαβατηρίου και φωτοτυπία της άδειας  παραμονής τους. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα. Μαραυγάκη Ελένη στο  τηλέφωνο 28910-22922.

Σχόλια