Αγγέλα Δουλγεράκη

Μπαλάκι της κομματικής μηχανής οι εργαζόμενοι

Στην αποτύπωση του εργασιακού προφίλ και στην πλήρη καταγραφή των τυπικών προσόντων των υπαλλήλων που εργάζονται στα υπουργεία και στα εποπτευόμενα από αυτά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), αλλά και στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού προχωρά το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των δομών και φορέων του Δημοσίου και της επικείμενης αξιολόγησης του προσωπικού.

 
Με έγγραφό του προς όλα τα υπουργεία και όλες τις γενικές και ειδικές γραμματείες, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνης Μανιτάκης ζητά να καταγραφούν τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ατομική, οικογενειακή, περιουσιακή και υπηρεσιακή κατάστασή των υπαλλήλων τους.

 
Μάλιστα, τους καλεί να προβούν στην επικαιροποίηση των προσωπικών μητρώων των εργαζομένων, εντάσσοντας στοιχεία τα οποία συναρτώνται με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υπαλλήλων και τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα.

Για βαρέλι δίχως πάτο κάνει λόγο μιλώντας στο ράδιο 9,84 το μέλος της διοίκησης του Εργατικού κέντρου Ηρακλείου Στέλιος Βοργιάς , προσθέτοντας ότι οι άνεργοι δεν έχουν ανάγκη από ελεημοσύνη αλλά δουλειά και οι εργαζόμενοι από σταθερότητα.

Σχόλια