Αγγέλα Δουλγεράκη

Αυτοκίνητα ανασφάλιστα και επιθετικοί οδηγοί στους δρόμους (Ηχητικό)

Ανασφάλιστα στην πλειοψηφία τους τα περισσότερα αυτοκίνητα, 1,5 εκατομμύριο σε όλη τη χώρα, παρά τις προειδοποιήσεις και τα πρόστιμα που επιβάλει η πολιτεία, σύμφωνα με το Γιάννη Λιονάκη στο ράδιο 9,84.


Επικίνδυνη σύμφωνα με τον ίδιο η έλλειψη μηχανικού ελέγχου λόγω κρίσης καθώς και τα φθαρμένα ελαστικά.  

Σχόλια