Αγγέλα Δουλγεράκη

Αγώνας δρόμου για προμήθειες και έργα στους Δήμους

Ψηλά τα χέρια σηκώνουν οι Δήμαρχοι της  Κρήτης που καλούνται να τρέξουν τις διαδικασίες καταχώρησης και έγκρισης όλων των έργων και προμηθειών μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων καθώς δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα παρά την πίεση του χρόνου,  η διαδικασία καταχώρησης του κάθε αιτήματος για έγκριση αλλά και οι κωδικοί που έχει το ίδιο το σύστημα δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τους προϋπολογισμούς των έργων των δήμων.

Οι δήμαρχοι όπως ο δήμαρχος Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης είπε στο ράδιο 9,84 ζητούν την άμεση παρέμβαση της ΚΕΔΕ προς το υπουργείο Ανάπτυξης,  προκειμένου να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για την εύρυθμη λειτουργία των Δήμων καθώς προβλήματα παρουσιάζονται ακόμα και με τους κωδικούς για τις προμήθειες των παιδικών σταθμών.

Σχόλια