Αντώνης Γκορτζής

Κοινωνική υπευθυνότητα και οργάνωση επιχειρηματικής ηθικής

Οι ηθικές επιχειρηματικές αξίες μπορούν να βελτιώσουν την γενική "εταιρική υγεία"

Γράφει ο Αντώνης Ε.Γκορτζής, Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρηματικής Ηθικής

Πολλοί άνθρωποι ρωτούν γιατί η ηθική είναι ένα τόσο ζωτικό στοιχείο στην διαχείριση μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού . Χωρίς την ηθική δεν μπορούν να είναι ανταγωνιστικές τόσο σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Οι ηθικές διαχείρισης δεν είναι κατ’ανάγκη να συνδέονται με ειδικούς δείκτες της οικονομικής αποδοτικότητας. Το σύστημα του ανταγωνισμού προϋποθέτει θεμελιώδης αξίες της αλήθειας, ακεραιότητας  και της δίκαιης αντιμετώπισης.

Οι ηθικές επιχειρηματικές αξίες  μπορούν να βελτιώσουν την γενική εταιρική υγεία σε τρείς σημαντικούς τομείς.

Ο πρώτος είναι η παραγωγικότητα.

Όταν η διοίκηση λαμβάνει υπόψη τη δεοντολογία και την ηθική στις ενέργειες της προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι εργαζόμενοι μπορούν να επηρεαστούν θετικά και πιο παραγωγικά. Πολλές εταιρίες έχουν καθιερώσει συμβουλευτικά προγράμματα εργαζομένων, για να βοηθήσει το προσωπικό, την οικογένεια, τα παιδιά τους για νομικά προβλήματα, εκπαίδευση, επαγγελματικό προσανατολισμό, ιατρικά θέματα, κλπ. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να αποτελέσουν πηγή για την αύξηση παραγωγικότητας για μια εταιρία.

Ένας δεύτερος τομέας είναι η ενίσχυση της εταιρικής εικόνας.

Είναι βασικό θέμα, πως ο έξω κόσμος βλέπει την εταιρία. Μια θετική εικόνα μπορεί να προσελκύσει πελάτες – προμηθευτές – στελέχη- καταναλωτές . Μια εταιρία που είναι γνωστή για την υψηλή της ποιότητα και το υψηλό επίπεδο του σέρβις και ότι δίνει μεγάλη προσοχή στους πελάτες της μπροστά στα εταιρικά κέρδη, όπως αναφέρεται στον κώδικα δεοντολογίας.

Ένα τρίτο σημείο είναι ο κώδικας δεοντολογίας.

Ένας κώδικας είναι η επίσημη δήλωση ότι λειτουργεί ως οδηγός για το πώς οι άνθρωποι μέσα σε έναν οργανισμό θα πρέπει να ενεργούν και να λαμβάνουν αποφάσεις με ηθικό τρόπο. Ενενήντα τοις εκατό των εταιριών 500 Fortune, και σχεδόν το 50% όλων των άλλων επιχειρήσεων, έχουν ηθικούς κώδικες. Οι κώδικες δεοντολογίας συνήθως έχουν θέματα, όπως η σύγκρουση συμφερόντων, συμπεριφορά έναντι των ανταγωνιστών, το απόρρητο των πληροφοριών, δώρα και η πραγματοποίηση λήψης πολιτικών συνεισφορών. Ο κώδικας πρέπει να παρακολουθείται διαρκώς για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι πλήρεις και μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατευθυντήριες γραμμές για τη λήψη ηθικών επιχειρηματικών αποφάσεων.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια