Αντώνης Γκορτζής

Η ψυχή ακούει τη λογική

Ήθος, λογική και πάθος

Γράφει ο Αντώνης Γκορτζής, Πρόεδρος Επιχειρηματικής Ηθικής

Έχω αναφερθεί  πολλές φορές για το τι είναι η επιχειρηματική ηθική. Η επιχειρηματική ηθική, στη σημερινή δύσκολη εποχή διαδραματίζει δικλείδα ασφαλείας κανονιστικού πλαισίου. Η ηθική στην επιχείρηση είναι στα χέρια αυτών που την διευθύνουν, και θα πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά που μας λέει ο Αριστοτέλης, Ήθος, Λογική και Πάθος.

Η ηθική είναι κουλτούρα η οποία χτίζεται με τον χρόνο και επικοινωνείται στο προσωπικό του οργανισμού επί καθημερινής βάσης, γίνεται απόκτημα και στην συνέχεια εκδηλώνεται και στο εξωτερικό περιβάλλον. Οι διδάσκοντες πρέπει να καθορίσουν την ηθική τους συμπεριφορά και θα πρέπει να γνωρίζουν τις δικές τους ευθύνες ώστε να είναι αποδεκτές από τους άλλους.

Το τμήμα της ψυχής που ακούει τη λογική, δηλαδή ο χαρακτήρας, επιτυγχάνει την εξαιρετικότητα και επιδεικνύει τις αρετές  του όταν φέρεται σύμφωνα με τα κελεύσματα της λογικής. Οι αρετές του χαρακτήρα, σχετίζονται με συναισθήματα και επιθυμίες και αποτελούν στόχο επαίνου και ψόγου.

Η επιχειρηματική ηθική προσδιορίζεται από την κοινωνική ηθική, από το εκπαιδευτικό και το κοινωνικό περιβάλλον όπως επίσης και το κοινωνικό μορφωτικό επίπεδο των επιχειρηματιών.

Οι μεταβλητές αυτές είναι αλληλεξαρτώμενες και συνεπώς η επιχειρηματική ηθική μπορεί να βελτιωθεί αν μεταβάλλουμε τους παράγοντες που την προσδιορίζουν.

Τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την εφαρμογή των αρχών της επιχειρηματικής ηθικής στο εργασιακό περιβάλλον είναι η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης  και κατανόησης  με τους κοινωνικούς εταίρους, ενίσχυση της πιστότητας των πελατών, συναίνεση του προσωπικού, διατήρηση και ενίσχυση της εταιρικής φήμης, υποστήριξη της επιχείρησης σε συνθήκες κρίσης, κατανόηση και ενίσχυση των θετικών μηνυμάτων από τους εκπροσώπους του τύπου

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Σχόλια