Αντώνης Γκορτζής

Επιχειρηματική Ηθική και κοινωνική υπευθυνότητα

Δυο έννοιες συνειφασμενες με την ευαισθησία των κρατούντων

Γράφει ο Αντώνης Γκορτζής, Πρόεδρος Επιχειρηματικής Ηθικής

«Ηθική» κατά τον φιλοσοφικό  εννοιολογικό  ορισμό της  είναι η μελέτη των ηθών (αξιών, αντιλήψεων, συμπεριφορών) μιας κοινωνίας και κατ΄ επέκταση το σύστημα των κανόνων σκέψης και συμπεριφοράς που ρυθμίζει τις πράξεις και τις στάσεις μιας κοινωνίας σε ορισμένο τόπο και χρόνο.

Ειδικότερα, με την έννοια «Επιχειρηματική Ηθική» εννοούμε την ενασχόληση και την αντιμετώπιση της επιχείρησης απέναντι στο εταιρικό της περιβάλλον και στην κοινωνία ώστε να προάγεται, παράλληλα με το επιχειρηματικό κέρδος, το κοινωνικό συμφέρον, η πρόοδος, η δημιουργικότητα.

Η διδασκαλία της εταιρικής ηθικής εμφανίζεται, σύμφωνα με μελέτες, να είναι περισσότερο δημοφιλής μεταξύ των δυτικοευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Αντίθετα, στη Νότια Ευρώπη η επιχειρηματική ηθική διδάσκεται κυρίως μέσω μαθημάτων επιλογής σε προπτυχιακό επίπεδο. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, στο πρόγραμμα σπουδών τους περιλαμβάνεται μόλις ένα μάθημα με αντικείμενο την ευθύνη των επιχειρήσεων. Έτσι, το θέμα καλύπτεται αποσπασματικά από τις προσπάθειες ορισμένων καθηγητών να δώσουν μια διάσταση του θέματος στους φοιτητές τους σε άλλα μαθήματα.

Η Επιχειρηματική Ηθική είναι η βάση όπου μια επιχείρηση θα χτίσει την κοινωνική της υπευθυνότητα .Εάν η διοίκηση δεν έχει μερικά χαρακτηριστικά όπως.

  • Ακεραιότητα
  • Αντικειμενικότητα
  • Ανεξαρτησία: έγκαιρη υποβολή δεόντως
  • Εμπιστευτικότητα
  • Αξιοκρατία
  • Ευθύνης
  • Βιωσιμότητα
  • Σεβασμού της ανθρώπινης ζωής
  • Προστατέψτε το περιβάλλον: η προστασία της σαν το σπίτι μας
  • Συνέχιση Οικονομικής Δικαιοσύνης: ευημερία μας είναι πάντα μέρος του κόσμου πρόνοιας

δεν θα μπορέσει να εφαρμόσει τίποτα από τις ενέργειες της κοινωνικής υπευθυνότητας.

Έτσι λοιπόν η εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στη συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων.

Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους.

Το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας είναι υπόθεση όλων μας, σε όποια θέση και αν βρισκόμαστε. Σε μια κοινωνία που διαρκώς εξελίσσεται, κανένας δεν μπορεί να μένει απαθής απέναντι στις ίσες ευκαιρίες, στην ενθάρρυνση και επιβράβευση πρωτοβουλιών με λόγια και πράξεις. Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στη κοινωνία και το περιβάλλον.

Να σέβονται δηλαδή τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο – την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής).

Πρόκειται δηλαδή για μια κοινωνικά υπεύθυνη στάση που διατηρούν εθελοντικά οι επιχειρήσεις, την οποία αποδεικνύουν με την εφαρμογή μιας δέσμης πολιτικών, πρακτικών και προγραμμάτων κοινωνικής περιβαλλοντικής ευαισθησίας, που εντάσσουν στις δραστηριότητες τους και είναι πέρα από τις νομικές τους υποχρεώσεις τους υποχρεώσεις.

Παρόλο που δεν αποτελεί μια καινούργια έννοια, η εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα (ΕΚΕ) εξελίσσεται σε προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις τις οποίες απασχολεί σοβαρά η βιώσιμη ανάπτυξή τους.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Σχόλια