Ανανέωση 08/06/2020, 09:31

 Ηθικές αξίες για Κοινωνική Ευημερία

Γράφει ο Αντώνης Γκορτζής

Οι πολίτες όλου του κόσμου είτε ως εργαζόμενοι, είτε ως συνταξιούχοι, βιώνουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική οικονομική κατάσταση η οποία ξεκίνησε για πολλούς λόγω έλλειψης ανθρωποκεντρικού προσανατολισμού και εγκατάλειψης σημαντικών εταιρικών κοινωνικών αξιών σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας. Με λίγα λόγια αυτό που ονομάζουμε ως ηθική ισοπεδώθηκε κυριολεκτικά από το ακόρεστο κυνήγι για κέρδος με οποιοδήποτε τίμημα, τίμημα το οποίο βιώνουμε όλοι σήμερα γιατί η ηθική δεν είναι μια ακόμα μια άλλη φιλοσοφική έννοια, ξένη προς την κοινωνία που απλά υπάρχει για να γεμίζει τις σελίδες κάποιων βιβλίων, αλλά κάτι πολύ βαθύτερο. Η Ηθική είναι η αξία που προσδίδουμε στις δικές μας επιθυμίες και πράξεις, καθώς και στις σχέσεις μας με τους τρίτους.

Είναι η έμφαση στη μακρόχρονη διάσταση των συγκινήσεων και εμπειριών. Είναι αυτό που εκφράζεται μέσα από την προσήλωση, τη νομιμότητα, τον σεβασμό στους τρίτους και στο περιβάλλον, την επιδίωξη αειφόρων στόχων, ακόμα και την αναβολή της απόλαυσης σήμερα για μεγαλύτερα οφέλη αύριο

Για αυτό και Πλάτωνας στην ‘Πολιτεία’ αναφέρει ότι "Ο δίκαιος άνθρωπος είναι πιο ευτυχισμένος από τον άδικο".

Η Ηθική είναι λοιπόν βασικός πυλώνας και η ραχοκοκαλιά  του κοινωνικού συστήματος αφού η κοινωνική συνοχή και η κοινωνική πρόνοια που είναι η βασική υποχρέωση του κράτους δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς αυτήν. Και μέσα στο ευρύτερο κράτος, , η επιχείρηση, είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματικότητα που δημιουργεί η προστιθέμενη αξία και ο πλούτος που παράγει, όχι μόνο για τους μετόχους αλλά και για την κοινωνική ευημερία.

Η επιχείρηση, όπως και κάθε οργανωμένη κοινωνική έκφραση, αποκτά και αυτή μία "κουλτούρα". Η κουλτούρα αυτή ορίζει, μέσα στο χώρο επιρροής της, νομοτέλειες. Και αυτές οι νομοτέλειες λόγω της οικονομικής της δύναμη διαμορφώνουν και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον επηρεάζοντας ριζικά τις ζωές των πολιτών. Απλά ερωτήματα όπως: Τι δέον γενέσθαι με τη συμπεριφορά της επιχείρησης προς τον πελάτη; Προς τον εργαζόμενο σε αυτήν; Προς τον ιδιοκτήτη των κεφαλαίων που η επιχείρηση απασχολεί; Προς το περιβάλλον γενικότερα;" τίθενται σε καθημερινή βάση με ανάλογο κόστος.

Ποια είναι η θέση της κρατικής μηχανής η όποια πάσχει και αυτή από κουλτούρα αλλά και αξίες που με την σειρά τους δημιουργούν τα γνωστά προβλήματα στην κοινωνία ,οικονομία. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατομική ευημερία αυξάνεται όταν οι άνθρωποι είναι ηθικοί, τότε οι προσπάθειες για τη βελτίωση της ηθικής συμπεριφοράς των ανθρώπων θα έχουν τελικά ως αποτέλεσμα και την βελτίωση της συνολικής κοινωνικής ευημερίας. Μη ξεχνάμε τον Αριστοτέλη μας, με τις τρεις λέξεις ΗΘΟΣ-ΛΟΓΟΣ/ΛΟΓΙΚΗ-ΠΑΘΟΣ