Αντώνης Γκορτζής

Είμαι οικονομολόγος, ή μήπως θα ήθελα να γίνω μηχανικός, γιατρός ή μουσικός; - Τι είναι το ΙΕΠΑΣ

Γράφει ο Αντώνης Γκορτζής

Είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι από εμάς τελειώνοντας το σχολείο δεν γνωρίζαμε γιατί δίνουμε εξετάσεις στην μια η άλλη Πανεπιστημιακή σχολή.

Είναι το μόνιμο ερωτηματικό των περισσοτέρων παιδιών για το μέλλον τους.

Αν και η μόρφωση αποτελεί μια αναγκαίας συνθήκης για την ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε ανθρώπου , δεν παύει να είναι και ένα απαιτούμενο για την επαγγελματική απασχόληση του.

Από διάφορες έρευνες προκύπτει ,ότι ένα υψηλό ποσοστό αποφοίτων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων απασχολείται σε διαφορετικό επάγγελμα από αυτό που ήταν σχετικό με τον τομεα των σπουδών που επέλεξε.

Αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλετε ,αφενός στη μη σωστή ενημέρωση για τις δυνατότητες και τις ανάγκες της αγοράς ,αλλά και σε σημαντικό βαθμό ,στην ασυμφωνία των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας ενός ατόμου προς τις απαιτήσεις των συναφών προς τις σπουδές του θέσεις εργασίας.

Επίσης ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια οι διαρθρωτικές αλλαγές μέσα στις επιχειρήσεις έφεραν ανακατάταξη και μείωση προσωπικού σε πληθώρα επιχειρήσεων. Αποτέλεσμα ότι πολλοί εργαζόμενοι να μη γνωρίζουν τι ακριβώς θα πρέπει να ψάξουν στην αγορά , η τι πιθανή κλίση έχουν για να αρχίσουν μια νέα καριέρα.

Όλες αυτές οι σκέψεις έφεραν σε ένα τραπέζι μια ομάδα διακεκριμένων στελεχών και καταξιωμένων επιχειρηματιών ,που προβληματιζόντουσαν χρόνια  στα πιο πάνω  θέματα.

Έφτιαξαν λοιπόν το Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας (ΙΕΠΑΣ).

Το ΙΕΠΑΣ είναι ένα σωματείο , μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και επιδιώκει κοινωφελείς σκοπούς.

Αποστολή του ΙΕΠΑΣ είναι η αύξηση της προσαρμοστικότητας του κοινωνικού συνόλου στις σύγχρονες συνθήκες και στην ανάπτυξη της απασχολησιμότητας, μέσω της ανάδειξης των κλίσεων κάθε ανθρώπου και την διευκόλυνση της αξιοποίησης του στην επαγγελματική κατεύθυνση ,που θα του επιτρέψει την ανάπτυξη του ιδιαίτερου δυναμικού που διαθέτει, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικής και φυλετικής καταγωγής ή φυσικής κατάστασης.

Ειδικότερα οι ενέργειες του ΙΕΠΑΣ , αποβλέπουν στη διευκόλυνση της παραγωγικής απασχόλησης κάθε ανθρώπου, προς όφελος του ιδίου, της οικογένειάς του, των φορέων με τους οποίους συνεργάζεται και της κοινωνίας συνολικά.

Επιδίωξη του είναι η ενδυνάμωση της αυτογνωσίας των ατόμων, η συμβολή στην ανάπτυξη των ατομικών δυνατοτήτων καθενός και ο εναρμονισμός τους με τις ευκαιρίες που προσφέρονται στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Δίνει δε προτεραιότητα στην ενημέρωση και υποστήριξη ατόμων που ανήκουν ενδεικτικά στις εξής κατηγορίες:

 1. Έφηβοι μαθητές
 2. Έφηβοι και νέοι που έχουν εγκαταλείψει την εκπαίδευση χωρίς επαγγελματικά προσόντα.
 3. Μέλη μονογονεικών και πολυτέκνων οικογενειών
 4. Άτομα πρωτοεισερχόμενα στην αγορά εργασίας
 5. Άτομα που απολύθηκαν στα πλαίσια μειώσεων προσωπικού
 6. Μακροχρόνια άνεργοι
 7. Άτομα που επιθυμούν ή υποχρεώνονται να αλλάξουν εργοδότη ή επαγγελματικό χώρο ή αντικείμενο
 8. Άτομα που λόγω πολιτισμικών διαφορών έχουν μειωμένες δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά εργασίας (μετανάστες, πρόσφυγες, επαναπατριζόμενοι κλπ)
 9. Άτομα με αποτρεπτικό ιστορικό (πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, αποφυλακισμένοι, πρώην τρόφιμοι ψυχιατρικών ιδρυμάτων κλπ)
 10. Άτομα με αναπηρίες

Η μεταβολή της έννοιας επαγγελματικής ζωης ,η όξυνση του προβλήματος της ανεργίας, και η επαγγελματική αβεβαιότητα και ασάφεια , δίνει προβάδισμα στο  Ινστιτούτο ώστε να διευκολύνει τους αποδέκτες των υπηρεσιών αυτών να αποκτήσουν, με την κατάλληλη ενημέρωση και καθοδήγηση, πρόσβαση στην αγορά εργασίας, με αποτέλεσμα την βελτίωση της προσωπικής, οικονομικής και κοινωνικής τους ζωής, χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες μεθόδους του επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας.

Επίσης παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση σε άτομα με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας συμβούλους σταδιοδρομίας με αυξημένα προσόντα και θα προβαίνει σε ενέργειες για την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού.

Εκτός του επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων δίνει τα φώτα του συμβουλευτικά και σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Επίσης 

 • Συνεργάζεται με επιστημονικά ή ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ως και με διάφορους φορείς και οργανισμούς της Ελλάδος ή του εξωτερικού με συναφείς σκοπούς.
 • προσελκύει πρόσωπα πρόθυμα να ενισχύσουν και στηρίξουν το έργο και την αποστολή του.
 • Εκπονεί, διαχειρίζεται και υλοποιεί προγράμματα στους τομείς που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα το ΙΕΠΑΣ.
 • Εκδίδει φυλλάδια, περιοδικά και βιβλία σχετικά με τους τομείς που ενδιαφέρουν το Σωματείο

Η έγκαιρη, συνεπώς, ενημέρωση και διάγνωση του βαθμού σύμπτωσης των κλίσεων ενός ατόμου προς ένα είδος απασχόλησης είναι κρίσιμος παράγων για την επαγγελματική επιτυχία.

* Ο Αντώνης Ε. Γκορτζής είναι Πρόεδρος ΙΕΠΑΣ και Πρόεδρος ΕΒΕΝ

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Σχόλια