Αντώνης Γκορτζής

Ήθος και δημοκρατία

Αξιοκρατία είναι Ήθος, ικανότητες και γνώση που έχει κάποιος.

Γράφει ο Αντώνης Γκορτζής

Το τρίπτυχο γνώση, ικανότητα και ήθος είναι τα βασικά στοιχεία που αν υιοθετηθούν μπορούν να αντιστρέψουν την καθοδική πορεία της κοινωνίας μας . Οι ευθύνες πρέπει να βρίσκονται στους ικανοτέρους. Αυτό δεν υποβιβάζει τους άλλους αλλά βοηθά τον τόπο ,την επιχείρηση ,να προχωρήσει στην πρόοδο. Ο ευαίσθητος χώρος στον οποίο αυτά τα στοιχεία μπορούν να αναπτυχθούν και να αποδώσουν καρπούς είναι η παιδεία σε όλα τις βαθμίδες της. Τα παιδιά και οι πολύ νέοι το εύπλαστο υλικό που δεν έχει ακόμη διαβρωθεί από εξαρτήσεις και συνεπώς είναι «ανοικτό» στην κατάλληλη παιδεία. Δεν χρειάζονται παραδείγματα για να επιβεβαιωθεί ότι η κοινωνία και ιδιαίτερα το Κράτος χαρακτηρίζονται από έλλειψη εννοιών όπως  αξιοκρατία , στόχοι, παιδεία, εντιμότητα , υπευθυνότητα, ηθική και ήθος.

 Ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης για τη σημερινή κατάσταση κράτους και κοινωνίας   (για τα οποία όλοι συμφωνούν ότι διέρχονται μια περίοδο βαθιάς ύφεσης) οφείλεται κατά την γνώμη μου στην έλλειψη σωστής παιδείας. Παιδείας που δεν θεσμοθετείται μόνο με νομοθετήματα και εκπαιδευτικά σχήματα αλλά νοείται και σαν το ζητούμενο για την αναστολή της καθοδικής πορείας του κράτους και της κοινωνίας. Όσο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα σε μια επιχείρηση η στο ίδιο το κράτος ιδιαιτέρα σε κρίσιμες περιστάσεις ,τόσο η ανάγκη για περισσότερη αξιοκρατία και ηθική είναι αναγκαία.

Η Παιδεία είναι ο καταλύτης της κοινωνίας, ο μοχλός της ανάπτυξης, η βασικότερη επένδυση του Κράτους στον στόχο της ευημερίας. Επομένως είναι πρωταρχικό να εξασφαλίζεται η αξιοκρατία στους χώρους της. Η αξιοκρατία μαζί με, ήθος, όραμα, αξίες είναι βασικά στοιχεία και του μοντέλου της επιχειρηματικής ηθικής του ΕΒΕΝ .

Μια από τις πιο σημαντικές αποστολές μας είναι να δημιουργήσουμε όραμα , αξίες , και ήθος, αυτά δυστυχώς που  λείπουν  τα τελευταία χρόνια από την χώρα μας. Την ίδια στιγμή όμως, μπορούμε όλοι μας  να συμβάλουμε  στην ευημερία της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούμαστε , αντιλαμβανόμενοι πως η οικονομική επιτυχία της επιχείρησης μας  δεν εξαρτάται μόνο από μια στρατηγική μεγιστοποίησης των βραχυπρόθεσμων εσόδων, αλλά και από την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και την προώθηση της ηθικής και της Κοινωνικής τους Υπευθυνότητας.

Η επιχειρηματική διαφάνεια, είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μετρήσουν αξιόπιστα τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν.

 Η συνεχής βελτίωση της διαφάνειας επιδιώκεται σε τομείς:

  • δεοντολογίας (δικαιώματα εργασίας, ανθρώπινα δικαιώματα, προστασία περιβάλλοντος)
  • μέτρησης επιδόσεων, υποβολή και δημοσίευση εκθέσεων και επικύρωση των αποτελεσμάτων (σύνταξη εσωτερικών εκθέσεων και Κοινωνικών Απολογισμών από τις επιχειρήσεις σχετικά με τις δραστηριότητές τους στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης)
  • πρότυπων διαχείρισης (ενσωμάτωση των οικονομικό-κοινωνικό-περιβαλλοντικών ζητημάτων στις καθημερινές λειτουργίες των επιχειρήσεων κάτω από ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης)

 Αν η διοίκηση σε κάθε λειτουργικό σχήμα, σε κάθε οργανισμό, σε κάθε εταιρία δεν θέλει, δεν μπορεί ή δεν γνωρίζει εξ αντικειμένου το χώρο ευθύνης της τότε εισέρχεται η αναξιοκρατία και η απουσία της επιχειρηματικής ηθικής. Δυστυχώς όλοι από όποια θέση βρισκόμαστε είμαστε άμεσοι ή έμμεσοι συνεργοί ή και απλοί αποδέκτες συνεπειών της αναξιοκρατίας σε όλους τους τομείς έκφρασης του δημόσιου βίου και κάτω από οποιαδήποτε κομματική διαχείριση της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας.

Η έλλειψη ήθους δείχνει συχνά τις ανασφάλειες που υπάρχουν από έλλειψη γνώσεων, ικανοτήτων και επαρκών πόρων για διαβίωση. Η τόσο εκτεταμένη αναξιοκρατία σε όλους τους τομείς του δημόσιου βίου είναι και αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης και ανεπαρκούς παιδείας σε όλες τις βαθμίδες.

Ανάπτυξη ουσιαστική χωρίς αξιοκρατία δεν είναι δυνατή γιατί αξιοκρατία δεν είναι μόνο η επιλογή της ποιότητας ή της βούλησης για το καλό αλλά περιλαμβάνει και την ικανότητα χάραξης στρατηγικής και χειρισμών στους εκάστοτε τομείς δραστηριότητας με γνώμονα την επιχειρηματική ηθική.

Ο Πλάτων με την προτεινόμενη παιδεία είχε  ως μοναδικό σκοπό την όσο δυνατόν τελειοποίηση του ανθρώπου, ώστε τελικά αυτός να καταστεί ένας άριστος πολίτης για το καλό του συνόλου της πόλης.

Αξιοκρατία είναι όρος επιβίωσης είναι η διαδικασία που πρέπει να απαλλαγεί από τη εξάρτηση των επιλογών και να γίνει μια κατά το δυνατό απρόσωπη αξιολόγηση προσόντων προς όφελος του εκάστοτε σκοπού και στόχου.

 

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Σχόλια