Απόψεις

Γόρτυνα: Ιστορικό αρνητικό ρεκόρ βροχοπτώσεων, μετά το 1989

Δεύτερο αρνητικό “ιστορικό ρεκόρ” βροχοπτώσεων μέσα σε 68 χρόνια στην περιοχή της Γόρτυνας Μεσαράς νομού Ηρακλείου Κρήτης

Δεύτερο αρνητικό “ιστορικό ρεκόρ” βροχοπτώσεων (294 χιλιοστόμετρα βροχόπτωσης) για το υδρολογικό έτος 2020/2021 (1/10/2020 έως 31/9/2021) στην περιοχή της Γόρτυνας Μεσαράς νομού Ηρακλείου Κρήτης (μετά το πρώτο καταγεγραμμένο αρνητικό “ρεκόρ” που παρατηρήθηκε κατά το υδρολογικό έτος 1989-1990, οπότε και καταγράφηκαν μόνο 285 χιλιοστόμετρα βροχόπτωσης).

Ξεκινάμε από το υδρολογικό έτος 1952-1953, οπότε και υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, που προέρχονται από τον μετεωρολογικό σταθμό στη θέση με συντεταγμένες τού συστήματος συντεταγμένων WGS’84, 35.03007 N/24.93873 E (και βρίσκεται σε υψόμετρο 185 μέτρων), με την κωδική ονομασία “Γόρτυνα-(LG9Κ)”, της περιοχής της Μεσαράς, ο οποίος αποτελεί ιδιοκτησία και ελέγχεται από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛΓΟ- “Δήμητρα”) και την Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ΕΑΑ), και εγκαταστάθηκε στα πλαίσια του έργου “Δημιουργία πιλοτικού-πειραματικού αμπελώνα”, ενώ φιλοξενείται από τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς (και η επίβλεψή του γίνεται από τους κ.κ. Μ. Χαλκιαδάκη, Ε. Καμπουράκη και Ν. Σωχωράκη) [1, 2, 3]. Ο εν λόγω σταθμός παρείχε δεδομένα συνολικών ετήσιων υψών βροχόπτωσης από το υδρολογικό έτος 1952/1953 μέχρι και το υδρολογικό έτος 2017/2018 (με εξαίρεση το υδρολογικό έτος 2010/2011), και επίσης παρέχει ημερήσια μετεωρολογικά δεδομένα από τον μήνα Μάρτιο του ημερολογιακού έτους 2018 μέχρι και σήμερα, αλλά και από το υδρολογικά προγνωστικά μαθηματικά/στατιστικά μοντέλα που καταρτίστηκαν με βάση τα προαναφερθέντα δεδομένα, τόσο για το υδρολογικό έτος 2010/2011 (για το οποίο δεν υπάρχουν στοιχεία), όσο και για την πρόγνωση των ποσοτήτων των μελλοντικών συνολικών ετήσιων υψών βροχοπτώσεων όσον αφορά τα μελλοντικά υδρολογικά έτη (από το υδρολογικό έτος 2021/2022 έως το 2054/2055).

Τα δεδομένα των βροχοπτώσεων του μετεωρολογικού σταθμού της Γόρτυνας αναλύθηκαν στατιστικά από τον Θωμά Παπαλάσκαρη, MSc πολιτικό/υδρολόγο μηχανικό, υποψήφιο διδάκτορα του Τομέα Υδραυλικών Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Για την κατάρτιση των υδρολογικών, προγνωστικών, μαθηματικών/στατιστικών μοντέλων, όσον αφορά στον μετεωρολογικό σταθμό της Γόρτυνας (LG9Κ), χρησιμοποιήθηκαν τα ετήσια συνολικά, αρχειακά, δεδομένα υψών βροχοπτώσεων που χορηγήθηκαν από το αρχείο του Πρακτικού Γεωργικού Σχολείου Μεσαράς, κατά το χρονικό διάστημα από το υδρολογικό έτος 1952-1953 μέχρι και το υδρολογικό έτος 2017-2018 (με εξαίρεση το υδρολογικό έτος 2010/2011) και τα δεδομένα του μετεωρολογικού σταθμού Γόρτυνα-(LG9Κ), ο οποίος παρέχει (όπως ήδη προαναφέρθηκε) ημερήσια μετεωρολογικά δεδομένα από τον μήνα Μάρτιο του ημερολογιακού έτους 2018 μέχρι και σήμερα.

Η χαμηλότερη και η μεγαλύτερη συνολικές ετήσιες βροχοπτώσεις που καταγράφηκαν, σύμφωνα με τα “ιστορικά” μετεωρολογικά στοιχεία, στον μετεωρολογικό σταθμό της Γόρτυνας-(LG9Κ), είναι 285 χιλιοστόμετρα (συγκεκριμένα κατά το υδρολογικό έτος 1989/1990) και 1.104 χιλιοστόμετρα (συγκεκριμένα κατά το υδρολογικό έτος 2002/2003), αντίστοιχα, ενώ ο ετήσιος “ιστορικός” μέσος όρος μεταξύ των ημερολογιακών ετών από το 1952/1953 μέχρι και το 2020/2021 (εξαιρουμένου του υδρολογικού έτους 2010/2011) είναι 538,52 χιλιοστόμετρα.

Σύμφωνα με το υδρολογικό, προγνωστικό, μαθηματικό/στατιστικό μοντέλο που καταρτίστηκε (“πλέγμα τριγωνομετρικών συναρτήσεων”) βάσει των ιστορικών μετεωρολογικών στοιχείων, που προέρχονται από τον μετεωρολογικό σταθμό της Γόρτυνας-(LG9Κ), εκτιμήθηκε συνολική ετήσια βροχόπτωση ίση με 498,25 χιλιοστόμετρα για το υδρολογικό έτος 2010/2011, δηλαδή εκτιμήθηκε συνολικό ετήσιο ύψος βροχόπτωσης μικρότερο από τον μέσο όρο (538,52 χιλιοστόμετρα) των συνολικών ετήσιων υψών βροχοπτώσεων του χρονικού διαστήματος μεταξύ των υδρολογικών ετών από το 1952/1953 έως και το 2020-2021.

Η χαμηλότερη και η μεγαλύτερη συνολικές ετήσιες βροχοπτώσεις που προβλέπονται, σύμφωνα με τα μελλοντικά/υπολογισμένα μετεωρολογικά στοιχεία, στον μετεωρολογικό σταθμό της Γόρτυνας-(LG9Κ), είναι 296,41 χιλιοστόμετρα (συγκεκριμένα κατά το υδρολογικό έτος 2041/2042) και 1.013,24 χιλιοστόμετρα (συγκεκριμένα κατά το υδρολογικό έτος 2030/2031), ενώ ο μελλοντικός/υπολογισμένος ετήσιος μέσος όρος μεταξύ των ημερολογιακών ετών από το 2021/2022 μέχρι και το 2054/2055 είναι 544,75 χιλιοστόμετρα.

Τέλος, όπως διαμορφώνονται οριστικά τα (“ιστορικά” και “μελλοντικά/υπολογισμένα”) δεδομένα, η χαμηλότερη και η μεγαλύτερη συνολικές ετήσιες βροχοπτώσεις που παρατηρήθηκαν/προβλέπονται, σύμφωνα τόσο με τα “ιστορικά” όσο και με τα “μελλοντικά/υπολογισμένα” μετεωρολογικά στοιχεία, στον μετεωρολογικό σταθμό της Γόρτυνας-(LG9Κ), είναι 285 χιλιοστόμετρα (συγκεκριμένα κατά το υδρολογικό έτος 1989/1990) και 1.104 χιλιοστόμετρα (συγκεκριμένα κατά το υδρολογικό έτος 2002/2003), ενώ ο συνδυασμένος “ιστορικός” και “μελλοντικός/υπολογισμένος” ετήσιος μέσος όρος μεταξύ των ημερολογιακών ετών από το 1952/1953 μέχρι και το 2054/2055 είναι 540,80 χιλιοστόμετρα.

Στο στιγμιότυπο του χάρτη της Κρήτης (εικόνα 4), με τη βοήθεια του ιστότοπου Google Earth, απεικονίζεται η θέση (με κίτρινη “πινέζα”) στην οποία βρίσκεται ο μετεωρολογικός σταθμός Γόρτυνας/LG9Κ, ο οποίος ελέγχεται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ).

Το υδρολογικό, προγνωστικό, μαθηματικό/στατιστικό μοντέλο ανάλυσης (υδρολογικών) χρονικών σειρών που καταρτίστηκε, για να καλύψει τη χρονική περίοδο του υδρολογικού έτους 2010/2011 (όπου δεν υπάρχουν ιστορικά δεδομένα συνολικού ετήσιου ύψους βροχόπτωσης), με βάση τα παρελθόντα συνολικά ετήσια ύψη βροχοπτώσεων, στηρίζεται, ως επί το πλείστον, στη θεωρία του “συμπλέγματος τριγωνομετρικών συναρτήσεων” (“trigonometric functions cluster”), και σχεδιάστηκε με σκοπό την πρόγνωση/πρόβλεψη μιας μελλοντικής τιμής της χρονικής σειράς από παλαιότερες τιμές της ίδιας χρονικής σειράς.

Στη συνέχεια, το υδρολογικό, προγνωστικό, μαθηματικό/στατιστικό μοντέλο ανάλυσης (υδρολογικών) χρονικών σειρών που καταρτίστηκε, για να προβλέψει (με βάση τα παρελθόντα συνολικά ετήσια ύψη βροχοπτώσεων), τα συνολικά ετήσια ύψη βροχόπτωσης από το υδρολογικό έτος 2021/2022 μέχρι και το υδρολογικό έτος 2054/2055, στηρίζεται, ως επί το πλείστον, στη θεωρία των “συναρτήσεων κατανομών πιθανοτήτων” (“probability distributions functions”), και σχεδιάστηκε με σκοπό την πρόγνωση/πρόβλεψη μιας μελλοντικής τιμής της χρονικής σειράς από παλαιότερες τιμές της ίδιας χρονικής σειράς.

Σε μελλοντικό χρόνο θα δημιουργηθούν, με στοχαστικές διαδικασίες, όπως π.χ. “συναρτήσεις κατανομών πιθανοτήτων” (“probability distribution functions”), προσομοιώσεις τύπου “Μόντε Κάρλο” (“Monte Carlo” simulations), “ανόρυξη δεδομένων” (“data mining”), “μηχανική εκμάθηση” (“machine learning”) κ.λπ., τεχνητά δεδομένα συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων, πλέον της εκατονταετίας, και συγκεκριμένα από το έτος 1900, έτσι ώστε να μελετηθεί η πορεία των χαρακτηριστικών των ποσοτήτων των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων σε ευρύτερο βάθος χρόνου.

Οι στατιστικές αναλύσεις των δεδομένων των βροχοπτώσεων του μετεωρολογικού σταθμού Γόρτυνας (LG9Κ) θα πραγματοποιούνται στο εξής μηνιαία και ετήσια (δηλαδή κάθε τέλος του εκάστοτε μήνα του εκάστοτε ημερολογιακού έτους και κάθε τέλος του υδρολογικού έτους, δηλαδή κάθε τέλος του μήνα Σεπτέμβρη τού εκάστοτε ημερολογιακού έτους), έτσι ώστε το προγνωστικό υδρολογικό μαθηματικό/στατιστικό μοντέλο να επικαιροποιείται συνεχώς χρονικά και να δημιουργηθεί μια αξιόπιστη και συνεχής (σε μηνιαία και ετήσια βάση), υδρολογική χρονική σειρά δεδομένων των συνολικών μηνιαίων και ετήσιων βροχοπτώσεων, αξιοποιώντας και αναλύοντας και τα δεδομένα υψών βροχοπτώσεων και των υπόλοιπων μετεωρολογικών σταθμών, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς νομού Ηρακλείου Κρήτης, με σκοπό την πρόβλεψη μελλοντικών τιμών ποσοτήτων συνολικών μηνιαίων και ετήσιων υψών βροχοπτώσεων, προερχόμενων από τις συγκεκριμένες θέσεις μετρήσεων με τη χρήση των συγκεκριμένων, προαναφερθέντων, αλλά και διάφορων άλλων προγνωστικών υδρολογικών μαθηματικών/στατιστικών μοντέλων, όπως π.χ. τη μέθοδο των “Εποχικών Αυτοπαλινδρούμενων Ενσωματωμένων Μετακινούμενων Μέσων Όρων” (“Seasonal Auto-Regressive Integrated Moving Averages”) ή αλλιώς, εν συντομία, “SARIMA”, τη μέθοδο των “Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων” (“Artificial Neural Networks”) κ.λπ.

Η στατιστική ανάλυση αποτελεί μέρος μιας σειράς αναλύσεων που πρόκειται να ακολουθήσουν, τόσο όσον αφορά στον συγκεκριμένο μετεωρολογικό σταθμό, όσο και σε άλλους μετεωρολογικούς σταθμούς της περιοχής της Μεσαράς (Σίβα, Λέντας, Πλώρα, Γόρτυνα, Βαγιωνιά, Τυμπάκι, Μοίρες/Πετροκεφάλι κ.λπ.), οι οποίοι ελέγχονται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), αλλά και της ευρύτερης περιοχής Κρήτης, όπως τους ιδιωτικούς μετεωρολογικούς σταθμούς που βρίσκονται στη Γέργερη, στον Ζαρό, στο Μεσοχωριό, στις Καμάρες και στο Βενεράτο, όσο συχνότερα είναι δυνατόν (σε μηνιαία και ετήσια κυρίως βάση), αποκλειστικά με ίδια οικονομικά και άλλα μέσα, αφιλοκερδώς, χωρίς καμία είτε υλική είτε κάθε άλλου είδους υποστήριξη και οικονομική απολαβή, χρησιμοποιώντας ελεύθερο χρόνο (απογεύματα, σαββατοκύριακα και επίσημες αργίες).

Το σύνολο των αποτελεσμάτων των στατιστικών αναλύσεων των παρελθόντων, παρόντων και μελλοντικών συνολικών μηνιαίων και ετήσιων υψών βροχοπτώσεων, ενδεχομένως, θα χρησιμοποιηθούν από τις αρμόδιες Αρχές μελλοντικά και θα βοηθήσουν για τις μελέτες υδραυλικών έργων στην περιοχή της Μεσαράς (π.χ. συστήματα φραγμάτων και ταμιευτήρων υδροσυλλογής και αποθήκευσης νερού για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και άρδευσης της ευρύτερης περιοχής), και γενικότερα στην Κρήτη, και αφιερώνονται ιδιαίτερα στους κατοίκους της Γόρτυνας του δήμου Γόρτυνας νομού Ηρακλείου Κρήτης, αλλά και της συνολικής ευρύτερης περιοχής της Μεσαράς νομού Ηρακλείου, και γενικότερα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Κρήτης.

Στο στιγμιότυπο του χάρτη της Κρήτης (εικόνα 5), με τη βοήθεια του ιστότοπου meteo.gr, απεικονίζονται οι θέσεις (σημάνσεις μερών με αναφορά στη στιγμιαία ένδειξη της θερμοκρασίας), στις οποίες βρίσκονται οι έξι μετεωρολογικοί σταθμοί, οι οποίοι ελέγχονται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), ενώ φιλοδοξία του πολιτικού/υδρολόγου μηχανικού Θωμά Παπαλάσκαρη είναι να καταστεί ο πρώτος ερευνητής που θα καταρτίσει τον πληρέστερο χάρτη της Κρήτης με τις περισσότερες στατιστικές αναλύσεις βροχοπτώσεων διαφόρων μετεωρολογικών σταθμών, σε πραγματικό χρόνο, συνοδευόμενων και με τις αντίστοιχες προβλέψεις μελλοντικών ποσοτήτων συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων, όσον αφορά στη μέχρι τώρα υδρολογική ιστορία των βροχοπτώσεων του νησιού.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Ο πολιτικός/υδρολόγος μηχανικός Θωμάς Παπαλάσκαρης έχει κάνει παρόμοιες στατιστικές αναλύσεις και έχει αναπτύξει παρόμοια υδρολογικά/στατιστικά μοντέλα πρόγνωσης ποσοτήτων συνολικών ημερήσιων και μηνιαίων βροχοπτώσεων για τις βροχοπτώσεις τόσο των μετεωρολογικών σταθμών Τυμπακίου (“CretaWeather”) και Μοιρών (Πετροκεφαλίου LG12) δήμου Φαιστού νομού Ηρακλείου Κρήτης, όσο και από δέκα μετεωρολογικούς σταθμούς του νομού Έβρου και της πόλης της Καβάλας (από όπου και κατάγεται), αλλά και από τις βροχοπτώσεις του οικισμού των Καρυών Χίου (όπου έχει εργαστεί στο παρελθόν), οι οποίες ανακοινώθηκαν σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, όπως στο “2nd International Conference on Efficient & Sustainable Water Systems Management 2016” (“2ο Διεθνές Συνέδριο Αποτελεσματικής & Αειφόρας Διαχείρισης Υδάτινων Συστημάτων 2016”), το οποίο διενεργήθηκε σε συνεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και του Πολυτεχνείου Κρήτης-Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και πραγματοποιήθηκε (διά ζώσης) στον Πλατανιά Χανίων τον Ιούνη του 2016, στο “15th World Congress on Environmental Science & Technology 2017” (“15o Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας 2017”) το οποίο διενεργήθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος και πραγματοποιήθηκε (διά ζώσης) στη Ρόδο τον Αύγουστο/Σεπτέμβρη του 2017 και στο «4th International Conference on Efficient & Sustainable Water Systems Management 2020/Valuing the “Water-Carbon-Ecological” footprints of human activities» («4ο Διεθνές Συνέδριο Αποτελεσματικής & Αειφόρας Διαχείρισης Υδάτινων Συστημάτων 2020/Αποτιμώντας τα “Water-Carbon-Ecological” αποτυπώματα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων»), το οποίο διενεργήθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και πραγματοποιήθηκε (διαδικτυακά με τηλεδιάσκεψη) στον Βόλο τον Ιούνη του 2020, και επιπλέον δημοσιεύτηκαν σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως το “Procedia Engineering” (του εκδοτικού οίκου “Elsevier”) και το “Environmental Proceedings” (του εκδοτικού οίκου “MDPI”). Επιπρόσθετα, έχει πραγματοποιήσει μετρήσεις των ρυθμών των διερχόμενων παροχών των φυσικών ελεύθερων ροών του επιφανειακού νερού, μέχρι σήμερα, κατά τη διάρκεια υδρολογικών ερευνών στο φυσικό ρέμα Βουρκόρεμα Γρανίτη Κάτω Νευροκοπίου Δράμας, στις πηγές του ποταμού Αγγίτη Δράμας, στον ποταμό Νέστο Καβάλας-Ξάνθης, στον ποταμό Κόσυνθο Ξάνθης, στον χείμαρρο Κιμμερίων Ξάνθης, στον ποταμό Ζυγάκτη Δράμας-Καβάλας, στον φυσικό χείμαρρο Λάκκο Μαριών Θάσου-Καβάλας, στο φυσικό ρέμα Παλαιάς Καβάλας-Καβάλας, στο αστικό ρέμα Περιγιαλίου Καβάλας, στις πηγές Μάννας του Νερού Λεκάνης Καβάλας, στο αστικό ρέμα διασταύρωσης οδών Ιοκάστης & Χρυσοστόμου Σμύρνης Καβάλας, στον χείμαρρο Παρθένη Χίου, στο αστικό ρέμα οδού Βουλγαροκτόνου Ραψάνης Καβάλας, στον ποταμό Βούλγαρη Κεφαλόβρυσου Ελασσόνας Λάρισας, στις πηγές του ποταμού Παλησκιώτη Βερδικούσσας Ελασσόνας Λάρισας, στο φυσικό ρέμα Κολυμπήθρας Κόκκινου Νερού Αγιάς Λάρισας και στον ποταμό Ελασσονίτη Ελασσόνας Λάρισας, ενώ έχει διεξάγει στατιστικές αναλύσεις και μοντελοποίηση με προγνωστικές τιμές για το μέλλον για τις βροχοπτώσεις της Καβάλας, της Χρυσούπολης Καβάλας και των Μεταξάδων Έβρου. Όσον αφορά συγκεκριμένα στην Κρήτη, έχει πραγματοποιήσει μετρήσεις στον ποταμό Μουσέλα Χανίων Κρήτης, στο ρέμα Πηγών Αργυρούπολης Ρεθύμνου Κρήτης, στον ποταμό Πετρέ Ρεθύμνου Κρήτης, στον ποταμό Κουτσουλίτη δήμου Φαιστού Ηρακλείου Κρήτης, ο οποίος τροφοδοτεί τον ταμιευτήρα του τεχνητού φράγματος Φανερωμένης δήμου Φαιστού νομού Ηρακλείου Κρήτης, στον ποταμό Κουρταλιώτη δήμου Αγίου Βασιλείου νομού Ρεθύμνου Κρήτης, στον ποταμό Ακουμιανό δήμου Αγίου Βασιλείου νομού Ρεθύμνου Κρήτης και στο ρέμα του φαραγγιού Κοτσιφού δήμου Αγίου Βασιλείου νομού Ρεθύμνου Κρήτης.

Οι μέχρι τώρα επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, στην αγγλική γλώσσα, του Θωμά Παπαλάσκαρη, μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμους:

  1. i) https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=XwAjaVgAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5jWHFrhlwml-s4fV1yRsox1l8cEaZbOBXT7lcQuzuudmJQj-xsJkXDcwEnvubUfDyDNMyV4v9Szboh-8jxZlYn5KRVvoUhFID5UtnUkQvN7DBXddbyCYfAKxj4ABuvZbsbf_0l
  2. ii) https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Papalaskaris/research»

iii) https://orcid.org/0000-0002-1698-6869

Ευχαριστώ θερμά τη γεωπόνο κ. Μαρία Χαλκιαδάκη, διευθύντρια της Γεωργικής Σχολής Μεσαράς, επιβλέπουσα και διαχειρίστρια του Μετεωρολογικού Σταθμού της Γόρτυνας (“LG9Κ”), τον γεωπόνο κ. Νικόλαο Καμπουράκη, πρώην διευθυντή του Πρακτικού Γεωργικού Σχολείου Μεσαράς (μετέπειτα Γεωργικής Σχολής Μεσαράς) δήμου Γόρτυνας νομού Ηρακλείου και την κ. Ευαγγελία Καμπουράκη (σύζυγο του κ. Νικόλαου Καμπουράκη), πρώην υπάλληλο της ΕΜΥ, για την ευγενική χορήγηση των μετεωρολογικών δεδομένων του προαναφερθέντος μετεωρολογικού σταθμού, καθώς και τον ΠΕ γεωπόνο κ. Κωνσταντίνο Κωνιωτάκη, κάτοικο Τυμπακίου δήμου Φαιστού νομού Ηρακλείου για τις πολύ χρήσιμες, γενικές πληροφορίες που μου έδωσε, χωρίς την καθοριστική βοήθεια των οποίων δε θα ήταν δυνατή η συγγραφή του παρόντος άρθρου.

* Ο Θωμάς Παπαλάσκαρης είναι MSc πολιτικός/υδρολόγος μηχανικός (ΑΠΘ, ΤΕΙ-ΑΜΘ, ΔΠΘ), υποψήφιος διδάκτωρ στην “Υδραυλική Μηχανική” του ΔΠΘ.

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια