Απόψεις

Ε. Κουκιαδάκης και Φ. Βατσινάς για το τεχνικό πρόγραμμα του 2021

"Ο διάλογος θα είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν γινόταν έγκαιρα" όπως αναφέρουν

Τις σκέψεις τους για το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος 2021 για το Ηράκλειο ξεδίπλωσαν από πλευρά της παράταξης «Συν-Εργασία για το Ηράκλειο» οι κύριοι Ευριπίδης Κουκιαδάκης και Φανούρης Βατσινάς αναφέροντας:

Αν και προσπαθήσαμε, μελετώντας το σχέδιο  τεχνικού προγράμματος για το 2021, να αντιληφθούμε τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής για τον επόμενο χρόνο, παρά τη προθυμία της υπηρεσίας προγραμματισμού να διευκολύνει την προσπάθεια μας, η έλλειψη ενός εισηγητικού-ενημερωτικού κειμένου δεν επιτρέπει την πλήρη κατανόηση των επιλογών της δημοτικής αρχής. Δεν επιτρέπει, τουλάχιστον σε μας, να κάνουμε εναλλακτικές προτάσεις, προτείνοντας  περικοπές έργων, που έχουν ήδη ανακοινωθεί στους πολίτες και έχουν εγκριθεί από την εκτελεστική και την οικονομική επιτροπή.

Ο διάλογος αυτός θα είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν γινόταν έγκαιρα, στο στάδιο της προετοιμασίας του  σχεδίου, με υπόβαθρο το νέο  επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο δεν έχουμε ακόμα στη διάθεση μας, όπως προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η έλλειψη του Επιχειρησιακού Σχεδίου, χωρίς τις «ευεργετικές» διατάξεις της COVID διακυβέρνησης, θα δημιουργούσε προβλήματα νομιμότητας.

Δεν είναι στις προθέσεις μας να ανατρέψουμε την πολιτική της δημοτικής αρχής, ούτε το μέγεθος της παράταξης μας, σε συνδυασμό με το δογματικό  σεβασμό μας στην αρχή της πλειοψηφίας, δεν μας επιτρέπει τέτοιες σκέψεις. Αντίθετα, με τη μέχρι σήμερα παρουσία μας, προσηλωμένοι στις αρχές και τις αξίες μας, εμμένουμε, ενοχλητικά ίσως, στην αξία της συνεργασίας, του διαλόγου και της συνεννόησης.

Μελετώντας το σχέδιο του προτεινόμενου τεχνικού προγράμματος, διαπιστώσαμε με έκπληξη ότι: - -Σχεδόν όλες οι εναλλακτικές   προτάσεις  των παρατάξεων  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5 και Ενεργών πολιτών εντάσσονται στο πρόγραμμα με πίστωση  για το 2021 (1000) χιλίων ευρώ, αν και χαρακτηρίζονται, ως έργα  πρώτης(Α) προτεραιότητας.

-Στη στήλη του σχεδίου με την ένδειξη «Ιεράρχηση προτεραιότητας» τα προτεινόμενα έργα κατατάσσονται σε τρείς κατηγορίες (Α, Β και Γ), υποθέτουμε με βάσει την αναγκαιότητα, την ετοιμότητα και την δυνατότητα χρηματοδότησης.

-Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε με ποιά κριτήρια τα έργα, που προτάθηκαν από τις παρατάξεις που εκπροσωπούν στο Δημοτικό Συμβούλιο την πλειοψηφία των πολιτών, αν και χαρακτηρίζονται πρώτης προτεραιότητας, χρηματοδοτούνται με 1000 ευρώ.

-Μπορούμε να υποθέσουμε ότι,  αν ανατρέξουμε στον προϋπολογισμό του «τρέχοντος»  έτους, θα ενημερωθούμε   για τον  συνεχιζόμενα έργα, έτσι, αναρωτηθήκαμε τι εμπόδισε την αναγραφή  στο σχέδιο του προγράμματος του συνολικού προϋπολογισμού των συνεχιζόμενων  τουλάχιστον έργων και ενδεικτικές προβλέψεις για τα νέα  έργα.

-Δεν αντιλαμβανόμαστε επίσης, πως για έργα πρώτης(Α) προτεραιότητας,  προβλέπεται χρηματοδότηση για 2021 ΕΝΟΣ ευρώ.

-Δεν αντιλαμβανόμαστε τέλος, ποία αξία και χρησιμότητα έχει η διάκριση (κατάταξη) των έργων σε τρείς κατηγορίες (Α,Β,Γ) όταν όλα τα προτεινόμενα έργα χαρακτηρίζονται ως πρώτης(Α) προτεραιότητας.

-Η περιορισμένη  αντιληπτική μας ικανότητα μας επιτρέπει δύο ερμηνείες μόνον ότι:

-Με τη μέθοδο αυτή εκφράζονται, αποτυπώνονται (ευγενικά, κομψά,) οι ανάγκες της πόλης, με τη δημιουργία μιας δεξαμενής έργων που χρειάζονται ωρίμανση.

- Οι αντιδήμαρχοι, που υλοποιούν το πρόγραμμα έχουν την ευελιξία και την  ευχέρεια να κατηγοριοποιούν, με άνεση της προτεραιότητες τους.  

Με αυτές τις εισαγωγικές παρατηρήσεις δεν θα μπούμε στον πειρασμό να προσθέσουμε ένα μακροσκελή κατάλογο έργων , για δύο κυρίως λόγους πρώτον γιατί δε θέλουμε να δημιουργήσουμε ψευδαισθήσεις  στους δημότες, ούτε να διαταράξομε το σχεδιασμό της δημοτικής αρχής και δεύτερο για να μην αντιμετωπισθούν οι προτάσεις μας,  με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίσθηκαν, οι  εναλλακτικές προτάσεις των  προηγούμενων παρατάξεων, που  ενώ  έγιναν αποδεκτές, χαρακτηρίσθηκαν Α προτεραιότητας, καμία εξ αυτών δεν συμπεριλαμβάνεται στα συνεχιζόμενα έργα, αλλά στα νέα έργα, που μάλλον θα διατηρήσουν και στο μέλλον την ΝΕΟΤΗΤΑ τους.

Ι. Όπως έχουμε επισημάνει  πολλές φορές με τις παρεμβάσεις μας στο δημοτικό Συμβούλιο  οι πύλες εισόδου της μητροπολιτικής μας πόλης, ήτοι  αεροδρόμιο- λιμάνι- οι συνδέσεις με το Βόρειο Οδικό  Άξονα (κόμβος αεροδρομίου, Ν. Αλικαρνασσού, ΒΙΠΕΗ, Νέο αεροδρόμιο, παραλιακό μέτωπο, κόμβος ΓΙΟΦΥΡΟ ,ΑΓ. Ιωάννης «χωστός»  κλπ. πρέπει, να  σχεδιαστούν  και να αντιμετωπισθούν  με ενιαίο σχεδιασμό με την  κατ΄   απόλυτη προτεραιότητα ανάθεση μιας προκαταρκτικής  μελέτης, ή με την υπογραφή μια προγραμματικής συμβάσεως με το ΤΕΕ/ΤΑΚ.

 Η Περιφέρεια Κρήτης έχει  παραλάβει, την μελέτη Ηρακλείου-  Βιομηχανική περιοχή Μαλάδων  η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή σε όλο το μήκος αυτού  παράπλευρων δρόμων, ένα μεγάλο τμήμα του είναι  με δύο λωρίδες κυκλοφορίας, ενώ προβλέπεται η κατασκευή 11 υπερσύγχρονων κυκλικών  κόμβων. Το έργο αυτό, το οποίο είναι έτοιμο για δημοπράτηση-έχουν  ήδη προκηρυχθεί οι συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις ,-καλύπτει πλήρως τις ανάγκες της περιοχής  μέχρι τη γέφυρα του Αγ. Ιωάννη την οποία αναβαθμίζει  με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον  εξασφαλίζοντας ασφαλείς συνδέσεις σε όλους τους οικισμούς της περιοχής και τις παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Ια. Το έργο αυτό για να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα πρέπει να  συνδυαστεί με μια συμπληρωματική  μελέτη της  Χριστομιχάλη Ξυλούρη  και των γύρω δρόμων που συμβάλλουν σε αυτήν την οποία προτείνουμε κατά προτεραιότητα, αν δεν έχει ανατεθεί  όπως είχε ανακοινωθεί από τον αντιδήμαρχο τεχνικών έργων.

 Ιβ. Η σύνδεση ΒΟΑΚ- ΠΑΓΝΗ με την κατασκευή κόμβου δυτικά της ΧΑΛΕΠΑΣ  έχει ολοκληρωθεί επίσης, έχει μήκος χιλίων μέτρων με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, ενώ προβλέπει την κατασκευή χώρου στάθμευσης 800 θέσεων για τις ανάγκες του νοσοκομείου σε οικόπεδο του Πανεπιστημίου. Η κατασκευή του  διευκολύνει την κυκλοφορία στη δυτική είσοδο της πόλης,(περιοχή Γιόφυρο-Λ. Παναγιωτάκη- δυτική  παραλιακή – ανατολική παραλιακή(στη Ν. Αλικαρνασσό – Λ.  Καζατζίδη), αλλά δεν είναι   αυτονόητη αν δεν εξασφαλισθεί η  κατασκευή   του κόμβου στο σημείο αυτό.

Ι γ. Η Λ.  Κνωσού,  έργο πνοής για το Ηράκλειο, δυστυχώς δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ιδίως τα καλοκαίρια, τον κυκλοφοριακό φόρτο της περιοχής. Έτσι, απαιτείται η μελέτη χάραξης μιας νέας σύνδεσης  από τον κόμβο Ν. Αλικαρνασσού- Κατσαμπά έως την Κνωσό.(έχουμε ήδη συζητήσει με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για την αναγκαιότητα της μελέτης αυτής).

Ι δ. Στο κόμβο της Αλικαρνασσού  υπάρχει ολοκληρωμένη ή στο στάδιο ολοκλήρωσης, μελέτη δύο ισόπεδων  Κυκλικών κόμβων, η ομαλή λειτουργία των οποίων απαιτεί το σχεδιασμό  ανάλογων κόμβων σε όλο το μήκος της λεωφόρου.

Ι ε. Το δυτικό τμήμα της παραλιακής, εμβληματικό έργο  για την ανάπτυξη της πόλης  και τη  στροφή της στη θάλασσα, χρειάζεται  δύσκολες  αποφάσεις , ύστερα από σοβαρή μελέτη. Κατά την άποψη μας πρέπει να ανασχεδιασθεί  ως  δημοτική οδός  ήπιας κυκλοφορίας με  τον άμεσο  περιορισμό της    ταχύτητας. Οι ταχύτητες που αναπτύσσονται    δυστυχώς έχουν προκαλέσει σημαντικά τροχαία  ατυχήματα μέχρι σήμερα.

 Με αυτές τις σκέψεις προτείνουμε   την ανάθεση  της  μελέτης σήμανσης αυτής και την υπογραφή προγραμματικής συμβάσεως με το ΤΕΕ/ΤΑΚ  για την προετοιμασία της προκήρυξης ενός Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τον ανασχεδιασμό του παραλιακού μετώπου της πόλης.

ΙΙ. Η πόλης μας  δεν μπορεί να αντιμετωπίσει  το  μείζον πρόβλημα της ελλείψεως  χώρων στάθμευσης και γενικά  τα κυκλοφοριακά προβλήματα που αντιμετωπίζει, χωρίς να μελετήσει το ενδεχόμενο της  υπογειοποίησης  ορισμένων τμημάτων δημοτικών δρόμων.

Στα πλαίσια της  προτεινόμενης υπό στοιχ. Ι προκαταρκτικής μελέτης για τη τις πύλες εισόδου μπορεί να αξιολογηθεί η σκέψη ενός σημαντικού στελέχους του ΤΕΕ/ΤΑΚ, του αείμνηστου Κώστα Χαμηλοθώρη , που χάθηκε πρόωρα, για πιθανή υπογειοποίηση  του Τμήματος του ΒΟΑΚ που τέμνει την πόλη σε Βόρειο και νότιο Ηράκλειο. Με δεδομένο ότι η σκέψη για ενδεχόμενη μεταφορά του νοτιότερα ίσως αποδειχθεί ανέφικτη, η  υπογειοποίηση του μπορεί να απαιτεί λιγότερο  οικονομικό κόστος με τεράστιο κοινωνικό όφελος , από την ενοποίηση της πόλης και την αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων που θα δημιουργηθούν.

Επειδή, σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες επίκειται η δημοπράτηση του ΒΟΑΚ η ανάθεση της προηγούμενης  προκαταρκτικής μελέτης είναι εξαιρετικώς επείγουσα για μας.

ΙΙΙ. Η σύνδεση του Ηρακλείου  και της ευρύτερης περιοχής με το νέο αεροδρόμιο χωρίς να είναι έργο  αρμοδιότητας του Δήμου δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους. Η  προβλεπόμενη σύνδεση μέσω του ΒΟΑΚ δεν εξυπηρετεί. Κατά την άποψη μας πρέπει να επιδιώξου την σύνδεση αυτή με την   αναβάθμιση  του δρόμου Ηρακλείου –Βιάννου και τη  κατασκευή ενός μέσου «σταθερής» τροχιάς ή κάποιου παρεμφερούς  ηλεκτροκίνητου μέσου.

ΙV.Για την επιτάχυνση της διαδικασίας εφαρμογής του σχεδίου πόλης προτείνουμε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας  ανάμεσα στο δήμο,   το Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου και το ΤΕΕ/ΤΑΚ  για την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται (προετοιμασία Πράξεων Εφαρμογής, απαλλοτριώσεων κλπ). Με την μόχλευση των χρημάτων που θα εισπράττονται από τις εισφορές σε χρήμα θα επιταχυνθεί η διαδικασία αυτή, ενώ ένας σημαντικός αριθμός ελευθέρων επαγγελματιών θα απασχοληθεί με πλήρη διαφάνεια.

Επιλέξαμε να μην αξιοποιήσουμε τις διαδικασίες του  νόμου τον οποίο δεν θεωρούμε μη συμβατό με το ισχύον Σύνταγμα  και  την αρχή της πλειοψηφίας,, προσβλέποντας σε ένα ειλικρινή, αξιόπιστο δημοκρατικό διάλογο, στον οποίο προσερχόμαστε χωρίς προκαταλήψεις.

 

 

 

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια