Απόψεις

Η εκπαίδευση των χαρισματικών ατόμων στην Ελλάδα

«Η Γνώση του εαυτού μας είναι η αρχή της υγιής σοφίας, η ενέργεια του μυαλού είναι η ουσία της ζωής» τάδε έφη Αριστοτέλης

«Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα οδηγούν στην αυτογνωσία και στην κατανόηση. Είναι θεμελιώδεις αφού συνθέτουν την πυξίδα, που προσδιορίζει την στάση στις συμπεριφορές, τις επιλογές μας και τις σχέσεις μας με τους άλλους» γράφει σε ένα από τα βιβλία του ο καλός μου φίλος Δημήτρης Μπουραντάς.  

Γράφει ο Αντώνης Γκορτζής *

Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό, οικονομικό, επιστημονικό και τεχνολογικό περιβάλλον του καιρού μας, όπου η γνώση και η πληροφόρηση εξελίσσονται  ραγδαία, οφείλουμε να αναζητήσουμε και να αναδείξουμε τις χαρισματικές προσωπικότητες, τα ευφυή άτομα με ιδιαίτερα ταλέντα και κλίσεις, εκείνα που έχουν την ευχέρεια και τις ικανότητες να αφομοιώσουν αλλαγές και δεδομένα που προκύπτουν, ώστε να προσφέρουν στην κοινωνία και στον κόσμο τις απαραίτητες για την πρόοδο ιδέες, έρευνες, μελέτες και καινοτομίες. 

Στις σημερινές κοινωνίες, η παιδεία που λαβαίνει υπόψη της τις ατομικές δυνατότητες κάθε μαθητή, παρέχοντας ίδιες συνθήκες και ευκαιρίες μάθησης, έχει σκοπό να φέρει στο φως σταθερές προοπτικές προόδου σε μια χώρα. Αυτές οι προοπτικές ενισχύονται χάρη στη σύνθεση αναλυτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και απευθύνονται, δίχως διάκριση, σε μαθητές ικανούς να τα παρακολουθήσουν και να τα εμπλουτίσουν μέσω της προβολής και υποστήριξης της προσωπικότητάς τους.

Προϋπόθεση για υλοποίηση τέτοιας εκπαιδευτικής εμβέλειας είναι εκείνη, που λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες αντιλήψεις για την παιδεία, παρέχει ίσες ευκαιρίες για μόρφωση, και αναγνωρίζει τις διαφορετικές ικανότητες, τα χαρίσματα και τα ταλέντα κάθε παιδιού.

Το Σωματείο «Π.Α.Ι.Δ.Ε.Ι.Α. Αριστείας» οραματίζεται να συμβάλλει στη διάδοση της ιδέας της Αριστείας και να σχεδιάσει και τεκμηριώσει την στοχευμένη εκπαίδευση  παιδιών, με ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες, χαρισματικών και ταλαντούχων.   Έτσι, η Αριστεία ορίζεται ως η αναγκαία και ικανή συνθήκη για ανάδειξη δυνητικών και υπαρχουσών ικανοτήτων συμβατών με την ατομικότητα και προσωπικότητα κάθε παιδιού χωρίς καμία διάκριση πλην εκείνης που το ίδιο προσφέρει ως μοναδική περίπτωση.                                                                                                         

Είμαι υπέρμαχος της επιχειρηματικής ηθικής της αγοράς.

Θεωρώ ότι η ευημερία δε διασφαλίζεται μόνο μέσα από ένα οικονομικό σύστημα αλλά και μέσω ηθικής συμπεριφοράς.

Καθώς το οικονομικό σύστημα απομακρύνεται από τους κανόνες της ηθικής, η κοινωνία χάνει τη σταθερότητά της.

Η πιο σημαντική απειλή εμφανίζεται με την εξαφάνιση των κοινωνικών αξιών από την καταναλωτική συνείδηση ,όπως και ανθρώπων που πιστεύουν σε αυτές

Για πολλά χρόνια, οι ηθικοί κανόνες έχουν  χαθεί μέσα στην οικονομική ζωή, και αυτή η τάση συνεχίζεται έως και σήμερα.

Η σημασία της Επιχειρηματικής Ηθικής στην καθημερινότητα θα μπορούσε να αποτρέψει πολλά από τα σημερινά δεινά της κρίσης.

Σε αυτό το πλαίσιο διάφορα όργανα αλλά και οργανώσεις έχουν δημιουργηθεί ώστε να προωθήσουν την επιχειρηματική ηθική στην θεωρία αλλά και στην πράξη.

Το ΕΒΕΝ (Ευρωπαϊκό δίκτυο  επιχειρηματικής ηθικής) είναι ένα διακεκριμένο μη κερδοσκοπικό όργανο, που εκφράζει την Ευρωπαϊκή άποψη αλλά και την επιθυμία σχετικά με την επιχειρηματική ηθική.

Στην χώρα μας το όραμά μας είναι η διάχυση των ηθικών αξιών και μεθόδων σε όλο τον επιχειρηματικό κόσμο.

Το ΕΒΕΝ GR επιδιώκει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο, μέσα στο επιχειρηματικό γίγνεσθε και όχι μόνο. Θα μπορούσε να συνοψιστεί στα ακόλουθα:

             Προώθηση της επιχειρηματικής ηθικής και της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας.

             Την ανάπτυξη της εταιρικής διακυβέρνησης

             Ανάπτυξη του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου

             Ανάπτυξη διαλόγου με άλλους φορείς (π.χ. Πανεπιστήμια)

             Ανάπτυξη διαλόγου και ενημέρωση προσωπικού

             Εκπαίδευση των ανωτέρω του προσωπικού

             Κανονισμοί και κώδικες επιχειρηματικής ηθικής.

Από την άλλη μεριά το Ελληνικό Ινστιτούτο έχει δημιουργήσει πρωτοποριακό πρότυπο μοντέλο με σκοπό την τελειότητα της επιχειρηματικής ηθικής, αλλά και της βιώσιμης ηγεσίας της επιχείρησης, για το καλό του οργανισμού.

Το μοντέλο βασίζεται σε μια ομπρέλα που έχει βασικά δύο πυλώνες. Ο ένας είναι η εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα και ο άλλος η εταιρική διακυβέρνηση. Η πρωτοτυπία αυτή βασίζεται στην συνεργασία των δύο αυτών πυλώνων μαζί με τον καθολικό κώδικα ηθικής.

Γι όλα αυτά  χρειαζόμαστε υπεύθυνα άτομα με ήθος και γνώσεις, δηλαδή άριστα και ταλαντούχα στελέχη

Σε αυτό το σημείο Θα πρέπει κανείς να δούμε  τι λέμε ταλαντούχα παιδιά

Υπάρχει περίπου 1% των παιδιών που έχουν ένα μεγάλο ταλέντο ( πχ μαθηματικά ,μουσική κλπ)

Υπάρχει ένα άλλο ποσοστό μεταξύ του 10-12% που συνήθως είναι τα άριστα παιδιά στο σχολείο η σε άλλους τομείς (ζωγραφική –μουσική-τραγούδιι κλπ)

Υπάρχει επίσης ένα ποσοστό περίπου 8%- 10% παιδιών που μπορούν να εξελιχτούν σε άριστα ,άλλα τους χρειάζεται καθοδήγηση από τους γονείς ,από τους δασκάλους ,

Έτσι λοιπόν φτάνουμε πληθυσμιακά στο ποσοστό 20/80 όπου το20% αντιπροσωπεύει το αποτέλεσμα των εργασιών κατά 80% και  όπως λέμε στα αγγλικά το 20% είναι οι doers δηλαδή είναι αυτοί που πράττουν και παράγουν

Αυτοί συνήθως στην καθημερινότητα ιδιωτεύουν η βρίσκονται σε εταιρίες και στον ακαδημαϊκό χώρο

Τώρα τι σημαίνει χαρισματικό /άριστο ,μερικά χαρακτηριστικά

  • Εστιάζει σε αυτό που κάνει
  • Μια καλή βαθμολογία
  • Εξωστρέφεια γενικά
  • Νεωτεριστικές ιδέες
  • Παρατηρητικότητα

Ο καθηγητής Χρηστος Ταραντηλης αναφέρετε σε μερικά θεμελιώδη κριτήρια ,η ικανοποίηση των οποίων μπορεί να συνθέσει ένα σχέδιο δράσης για την προσέγγιση της αριστείας

  • Κοινωνικός σκοπός της αποστολής (η πίστη στο κοινωνικό καθήκον για σωστή εκπαίδευση των πολιτών δεν εξαντλείται ποτέ )
  • Κουλτούρα μάθησης ,ηθικής κ καινοτομίας θεμελιώδη στοιχεία της κουλτούρας που προσεγγίζει την αριστεία είναι α)επιθυμία για συνεχή μάθηση β) τήρηση ηθικών κανόνων γ) διάθεση για καινοτομία
  • Στρατηγικό σχεδιασμό α) όραμα  β) στόχος –στόχοι γ)σχέδιο Β εναλλακτικές ενέργειες  δ) Λύσεις (καθορισμός ενεργειών για λύσεις)
  • Σωστοί συνεργάτες η σωστοί δάσκαλοι (συλλογική προσπάθεια κ όχι μόνο ατομική)
  • Αντικειμενική αξιολόγηση ,από εξειδικευμένους πχ. Δασκάλους

Μετά από όλα αυτά ,όλοι μας κ ιδιαίτερα το κράτος να επιδοθεί σε εθνική σωτηρίας της χώρας μας ώστε οι επόμενες γενιές να μας δώσουν διακεκριμένους ανθρώπους ώστε να σηματοδοτήσουν μια μεγάλη αλλαγή ιδιαίτερα Στην χώρα μας ,στην χώρα του Αριστοτέλη ,του Πλάτωνα ,του Σωκράτη

«Το μυαλό δεν είναι ένα δοχείο για γέμισμα, αλλά μια φωτιά για άναμμα», ‘Πλούταρχος’

* Ο Αντώνης Γκορτζης είναι Πρόεδρος επιχειρηματικής Ηθικής και Πρόεδρος Ινστιτούτου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

ΤΑ ΝΕΑ του neakriti.gr ΣΤΟ Google News

Τα δημοφιλέστερα του 24ώρου

Σχόλια