Απόψεις

«Ο δικός μας φάκελος υγείας»

Ποιες είναι οι τρεις βασικές προτεραιότητες, σύμφωνα με τον κ. Λιονή;

Ιδιαίτερη συζήτηση γίνεται τις τελευταίες μέρες για τις προτεραιότητες της καινούργιας κυβέρνησης.

Γράφει ο κ. Χρήστος Λιονής - καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & η κ. Έφη Πασπαλάκη

Φάκελοι διανεμήθηκαν στους υπουργούς και φυσικά και στον υπουργό Υγείας. Στις παρακάτω γραμμές παρουσιάζεται ο δικός μας φάκελος υγείας, και σε αυτόν αντανακλώνται οι βιωμένες εμπειρίες μας που αντλούνται από εκεί που η αξιοπρέπεια αλλά και το δικαίωμα στη ζωή και στον θάνατο λαβαίνει μικρή προσοχή, εκεί που συναντάται ο φοιτητής Ιατρικής με τον καθηγητή.

Ο δικός μας φάκελος έχει τρεις προτεραιότητες:

- Να ολοκληρώνεις τη ζωή και να φεύγεις με αξιοπρέπεια μαζί με τους ανθρώπους που σε αγαπούν και αγαπάς.

- Όταν αναζητάς τις υπηρεσίες υγείας και φροντίδας, να συναντάς τη ματιά του φροντιστή που θα σε υποδέχεται με τον ίδιο σεβασμό και την ίδια προσοχή, ανεξάρτητα αν είσαι πρόσωπο με αναπηρία, μετανάστης ή πρόσωπο με ψυχικές διαταραχές ή άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

- Όταν αναζητάς βοήθεια σε θέματα υγείας και φροντίδας, να σε υποδέχονται όπως είσαι χωρίς διάκριση, συμπεριλαμβανομένου του φύλου, της ηλικίας, της καταγωγής, της εκπαίδευσης και της παρουσίας αναπηρίας ή όχι, έχοντας την ίδια, όπως όλοι, πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, ανεξαρτήτως της οικονομικής σου κατάστασης.

Ίσως να τις θεωρήσετε ως ευχές, για μας όμως είναι ταυτόχρονα ανάγκες και δικαιώματα που δικαιούνται να αναγνωρίζονται ως προτεραιότητες από κάθε διακυβέρνηση.

Σχόλια