Απόψεις

Το «μαρτύριο» των ενοχλητικών SMS

Ο Π. Αναστασάκος αναρωτιέται πώς γίνεται να έχουν φτάσει προσωπικά του δεδομένα στα χέρια τόσων πολλών

Πόσοι και πόσοι πολίτες και εδώ στην Κρήτη δεν τραβούν ένα σχετικό μαρτύριο το τελευταίο διάστημα δεχόμενοι “βροχή” τις οχλήσεις από υποψηφίους, είτε με τηλεφωνήματα, είτε με αποστολή e-mail;

Ένα γνώριμο φαινόμενο - παράπλευρο φαινόμενο θα πει κανείς - στις προεκλογικές περιόδους, που όσο περνούν τα χρόνια οξύνεται, αφού έχει αντικαταστήσει, τρόπον τινά, την παλιά κακή συνήθεια με την “πλημμύρα” προεκλογικών φυλλαδίων σε σπίτια, μαγαζιά και επιχειρήσεις. Το άκρως ενοχλητικό αυτό φαινόμενο, που δοκιμάζει για τα καλά τα νεύρα και τις αντοχές πολλών πολιτών, θίγει δημοσίως και επωνύμως με επιστολή του στην εφημερίδα “Νέα Κρήτη” ο γνωστός πολιτικός μηχανικός και ταξίαρχος εν αποστρατεία της Πολεμικής Αεροπορίας Παναγιώτης Αναστασάκος.

Ο κ. Αναστασάκος παραθέτει το προσωπικό μαρτύριο που περνά τις ημέρες αυτές και αναρωτιέται με νόημα πώς γίνεται να έχουν φτάσει προσωπικά του δεδομένα στα χέρια τόσων πολλών (υποψηφίων και εταιρειών), από τη στιγμή που έχει θεσπιστεί εδώ και καιρό και στη χώρα μας μια πολύ πιο αυστηρή κοινοτική νομοθεσία αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων...

Η επιστολή

Η επιστολή του κ. Αναστασάκου έχει ως εξής:
«Κύριε διευθυντά,
Είναι μέρες τώρα που, ενόψει των εκλογών για την Ευρωβουλή και για την Αυτοδιοίκηση, λαμβάνω καθημερινά τηλεφωνήματα στον προσωπικό μου τηλεφωνικό αριθμό, αλλά παράλληλα παίρνω και μια πληθώρα e-mails από διάφορους υποψηφίους, με τα οποία με ενημερώνουν για την υποψηφιότητά τους, για τις ομιλίες τους και για αιτήματα στήριξης.


Είναι μια κατάσταση η οποία έρχεται να επιδεινώσει αυτά που τραβάμε καθημερινά από κάποιους από τους πάροχους του ηλεκτρικού ρεύματος ή από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, για να πειστούμε να αλλάξουμε τα συμβόλαιά μας.


Μετά από κάθε τέτοια ενημέρωση-ενόχληση, το μεγάλο ερωτηματικό που μου δημιουργείται είναι:
Πώς τα προσωπικά μου δεδομένα (εν προκειμένω ο τηλεφωνικός μου αριθμός) έχουν βρεθεί στα χέρια των καθ’ όλα σεβαστών... υποψηφίων αλλά και των εταιρειών, οι οποίες με τα τηλέφωνά τους, ιδιαίτερα τις ακατάλληλες ώρες, με παρενοχλούν;
Και ακόμη περισσότερο με ποιο δικαίωμα κάνουν χρήση αυτών των προσωπικών μου δεδομένων;
Θα σας επισημάνω ότι για τα προσωπικά μας δεδομένα (GDPR) έχει εκδοθεί η από 25/5/2018 Οδηγία υπ’ αριθμόν 679/2016 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Η οδηγία αυτή αφορά στην προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και η οποία τέθηκε σε ισχύ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση την 25η/5/2018.


Σε εφαρμογή του Κανονισμού (GDPR) και του εφαρμοστικού νόμου που εκδόθηκε, αυτοί που νόμιμα επιτρέπεται να διαθέτουν αρχείο με τα προσωπικά μας δεδομένα θα πρέπει:


1. Να γνωστοποιούν την τήρηση του αρχείου προς την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΔΠΧ).
2. Να γνωστοποιούν την κάθε τροποποίηση ή κατάργηση του αρχείου.
3. Να επεξεργάζονται τα δεδομένα του αρχείου μόνο για τους σκοπούς που έχουν γνωστοποιηθεί στην ΑΠΔΠΧ.
4. Να διατηρούν τα δεδομένα μόνο για τη χρονική διάρκεια που απαιτείται για τους σκοπούς αυτούς.
5. Να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
6. Να σέβονται τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης αλλά και αντίρρησης των ατόμων τα στοιχεία των οποίων περιλαμβάνονται στο εκάστοτε αρχείο που τηρούν και ιδιαίτερα:
6.1. Το δικαίωμα της ενημέρωσης, σύμφωνα με το οποίο οφείλουν να ενημερώνουν τους πολίτες για την ένταξή τους στο αρχείο, τον σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων και την ύπαρξη των δικαιωμάτων τους (πρόσβασης και αντίρρησης).
6.2. Το δικαίωμα της πρόσβασης, σύμφωνα με το οποίο το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, πληροφορίες σχετικές με τα προσωπικά του δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία.
6.3. Το δικαίωμα της αντίρρησης, σύμφωνα με το οποίο το υποκείμενο έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε, να ζητήσει τη διόρθωση, διαγραφή, τροποποίηση ή να εκφράσει οποιαδήποτε άλλη αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως επί των αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.
Στα πλαίσια αυτά, οι τράπεζες, η ΔΕΗ και πολλοί άλλοι οργανισμοί μάς έχουν ενημερώσει για όλα τα παραπάνω και έχουν ζητήσει τη συγκατάθεσή μας για τη διαχείριση των προσωπικών μας δεδομένων.

Το «μαρτύριο» των ενοχλητικών SMS

Το «μαρτύριο» των ενοχλητικών SMS


Οι άλλοι όμως, και ιδιαίτερα αυτοί που μας παρενοχλούν;
Και το χειρότερο που υποψιάζομαι είναι ότι τα αρχεία με τα διάφορα προσωπικά μας δεδομένα αποτελούν, χρόνια τώρα, ένα αντικείμενο εμπορίας από κάποιους επιτηδείους.
Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

Παναγιώτης Αναστασάκος, ταξίαρχος Πολεμικής Αεροπορίας ε.α., πολιτικός μηχανικός». 

Σχόλια