Απόψεις

Τρομοκρατία – Ευρώπη S.O.S.

Η τρομοκρατία σύμφωνα με την εννοιολογική ανάλυση της λέξης σημαίνει επικράτηση του τρόμου και είναι το σύνολο των ανθρώπινων ενεργειών.

Η τρομοκρατία σύμφωνα με την εννοιολογική ανάλυση της λέξης σημαίνει επικράτηση του τρόμου και είναι το σύνολο των ανθρώπινων ενεργειών, πράξεων βίας, μετά λόγων ή έργων, που αποσκοπούν στην κυριαρχία του φόβου, για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου.

του Μαρίνου Παττακού

Τα κίνητρα της τρομοκρατίας είναι πολλών ειδών όπως πολιτικά, ιδεολογικά, θρησκευτικά, κερδοσκοπικά και οι υποκινητές της προέρχονται απ' όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης κοινωνίας, του κράτους, των φορέων ή των πολιτών.

Η τρομοκρατία στις μέρες μας έχει λάβει επικίνδυνες διαστάσεις, γιατί πέραν των άλλων συνεπειών έχει προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής.

Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να θέσει σε δοκιμασία την ομαλή λειτουργία του οργανωμένου κράτους και να απειλήσει με ανατροπή το πολιτικό και κοινωνικό σύστημα.

Το φαινόμενο αυτό δεν παρουσιάζει σε όλες τις χώρες ομοιόμορφη εμφάνιση. Εμφανίζεται με την μ ια ή την άλλη μορφή, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν, σε συνάρτηση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Τα ανθρώπινα κίνητρα που προκαλούν την τρομοκρατία μπορεί να διακριθούν σε ευγενή και ταπεινά. Ως ευγενή μπορούν να θεωρηθούν η φιλοπατρία, η αγάπη για τη δικαιοσύνη, η ισότητα, η ελευθερία και η αντίδραση προς την τυραννία, την εκμετάλλευση ή την ξένη κυριαρχία.

Ταπεινά ελατήρια αναμφίβολα θεωρούνται, το μίσος προς τους ανθρώπους, ο εγωισμός, ο αναρχισμός, η ανατροπή των καθιερωμένων θεσμών και αξιών, ο φανατισμός (πολιτικός, φυλετικός, εθνικός, θρησκευτικός).

Οι επιδιώξεις των τρομοκρατικών οργανώσεων οποιουδήποτε χαρακτήρα είναι κυρίως:

- Η πρόκληση του διεθνούς ενδιαφέροντος και η επιρροή της παγκόσμιας κοινής γνώμης.

- Η τρομοκράτηση των πολιτών και ο εκβιασμός των κυβερνήσεων για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

- Ο κλονισμός της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την κρατική εξουσία.

- Η ανατροπή του καθεστώτος κοινωνικού ή πολιτικού, με σκοπό την επικράτηση άλλων δικών τους συμφερόντων.

- Η άσκηση ελέγχου σε άλλες περιοχές, για την απόσπαση πολιτικών, στρατιωτικών ή οικονομικών ωφελημάτων.

- Η απαλλαγή από ξένο ζυγό όταν πρόκειται για υπόδουλη χώρα, για τη διεκδίκηση της αυτοδιάθεσης του λαού της.

Ανεξάρτητα από τα κίνητρα, ευγενή ή ταπεινά, τα μέσα που χρησιμοποιούν οι σύγχρονες λεγόμενες τρομοκρατικές οργανώσεις, αλλά και τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, είναι γνωστά, δυναμικά, καταστροφικά και ηθικά απαράδεκτα.

Η σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία του δυτικού κόσμου έχει υποχρέωση να αφυπνιστεί, να κατανοήσει τον υφιστάμενο κίνδυνο της παγκόσμιας τρομοκρατικής απειλής.

Να παραμερίσει τα μικροπολιτικά και μακροοικονομικά συμφέροντα που την ταλανίζουν, εντοπίζοντας και οδηγώντας στη λύση τα κυριότερα αίτια της σύγχρονης τρομοκρατίας, τα οποία είναι πολλά, αλλά κυρίως τα εξής:

- Έλλειψη συλλογικής πνευματικής συγκρότησης και Χριστιανικής παιδείας, που οδηγεί τους νέους ανθρώπους στον υλισμό, στην αθεΐα, στο ακόρεστο κέρδος και την ακολασία.

- Ο εγωισμός, η υποκρισία και ο κυνισμός των κυβερνώντων σε μικρές και μεγάλες χώρες, χωρίς επίλυση των προβλημάτων της κοινωνίας, με αποτέλεσμα οι πολίτες να αναζητούν διέξοδο στη βία.

- Οι κοινωνικές αδικίες και οικονομικές ανισότητες του Βορρά προς το Νότο και της Δύσης προς την Ανατολή.

- Η στήριξη εθνικιστικών, αυταρχικών και φανατικών θρησκευτικών καθεστώτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

- Η δημιουργία πολέμων για την εξυπηρέτηση πολιτικών, οικονομικών και βιομηχανικών συμφερόντων.

- Ο ανταγωνισμός των εξοπλισμών.

- Ο έλεγχος και η διεκδίκηση ενεργειακών αποθεμάτων.

- Η ύπαρξη εθνοτήτων υπόδουλων ή λαών χωρίς πατρίδα ή κατεχόμενων εδαφών (Παλαιστίνιοι, Κύπριοι, Αρμένιοι, Κούρδοι κ.λ.π.).

Είναι πλέον γεγονός ότι οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον Ευρωπαίων πολιτών, κλιμακώνονται υπερβαίνοντας κάθε όριο κινδύνου και λογικής, πέραν από τα εθνικά σύνορα κάθε κράτους μέλους της Ε.Ε.

Παρόλο που η ευθύνη για την εξασφάλιση της ασφάλειας είναι εσωτερική υπόθεση των κρατών μελών, ο διασυνοριακός έλεγχος για την πάταξη της τρομοκρατίας επιβάλλει μια συλλογική Ευρωπαϊκή προσπάθεια.

Γιατί ενώ ο χρόνος κυλάει αργά και σταθερά για τους λαούς της «Γηραιάς Ηπείρου», τα μαύρα σύννεφα της οικονομικής κρίσης και της τρομοκαταιγίδας που κατά τα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθεί, κινδυνεύουν να σβήσουν το όνειρο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, προετοιμάζοντας το έδαφος για την άλωση της Ευρώπης…

Σχόλια