Απόψεις

ΟΛΗ η αλήθεια για το Ενετικό Φρούριο Κούλες

«Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου σε συνεργασία με το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας που κανείς δε θυμήθηκε κατά τις πρόσφατες εκδηλώσεις εγκαινίων του Φρουρίου Κούλε, ήταν ο μοναδικός τοπικός φορέας ο οποίος παρότι δεν είχε τη σχετική αρμοδιότητα, ευαισθητοποιήθηκε, ανέδειξε, μελέτησε, χρηματοδότησε και εκτέλεσε τις βασικές εργασίες εξασφάλισης της ευστάθειας του μνημείου, χωρείς τις οποίες σήμερα τα προβλήματα του φρουρίου θα είχαν επιδεινωθεί σοβαρά».

Αυτά αναφέρει σε γραπτή του δήλωση με αφορμή την παράδοση στο κοινό του ανακαινισμένου Φρουρίου Κούλε «και σε όσα ευτράπελα διαδραματίστηκαν τόσον κατά τη συναυλία του Αυγούστου όσον και στα επίσημα εγκαίνια της 16ης Σεπτεμβρίου 2016 για ενημέρωση τόσον του κοινού όσον και των αρχόντων του τόπου, που δυστυχώς ξεχνούν», ο πρώην πρόεδρος του ΟΛΗ κ. Νίκος Αντωνακάκης.  

Ειδικότερα, ο κ. Αντωνακάκης αναφέρει:

«Οφείλω να κάνω γνωστά τα εξής:

Πρώτος και μοναδικός φορέας που ενδιαφέρθηκε και ασχολήθηκε με τα προβλήματα του Ενετικού Φρουρίου, όταν τόσον οι τοπικοί φορείς όσον και οι αρμόδιες αρχαιολογικές Υπηρεσίες αδιαφορούσαν, ήταν ο  Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου  και η πολιτική ηγεσία του ΥΕΝ της περιόδου εκείνης.

Ήδη από το έτος 2003 είχε συνταχθεί προμελέτη αποκατάστασης των σπηλαιώσεων  στην Νοτιοανατολική πλευρά του Φρουρίου από τις υπηρεσίες του ΟΛΗ ΑΕ. Στην συνέχεια  το έτος 2004 το Δ/Σ του ΟΛΗ ενέκρινε πίστωση περίπου 100.000 € για την ανάθεση της οριστικής μελέτης στον ΟΑΝΑΚ.

Παράλληλα με ενέργειες του ΟΛΗ ΑΕ εκδόθηκε η με αρ. 2447.5/03/0502/06/05 Κοινή απόφαση των υπουργών ΥΕΝ και ΥΠΕΧΩΔΕ με την οποία διατέθηκε πίστωση 400.000 για την εκτέλεση του έργου αποκατάστασης.

Ήταν η πρώτη φορά που υπήρχε τόσον μελέτη όσον και πίστωση εξασφαλισμένα με ενέργειες αποκλειστικά του ΟΛΗ ΑΕ παρά το γεγονός ο ότι δεν είχε καμία την τυπική αρμοδιότητα για την εξασφάλιση του μνημείου. Παρόλα αυτά  ασκήθηκε ποινική δίωξη εναντίον μας από τον εισαγγελέα Ηρακλείου γιατί δεν φροντίσαμε για την εξασφάλιση της ευστάθειας του μνημείου! 

Οι μελέτες ολοκληρώθηκαν οι εγκρίσεις εξασφαλίστηκαν από τις υπηρεσίες του υπουργείου πολιτισμού και το ΚΑΣ μετά από πολλές προσπάθειες  και επί τόπου παρατάσεις μελών της Διοίκησης και των υπηρεσιακών στελεχών του ΟΛΗ. 

Στη συνέχεια ολοκληρώθηκαν οι εργασίες με δύο μάλιστα εργολαβίες (επειδή κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών δημιουργήθηκε και πρόσθετη κατάρρευση τμήματος της θεμελίωσης), και το φρούριο στηρίχθηκε οριστικά στη βάση του με την πλήρωση των σπηλαιώσεων και την ανακατασκευή του περιμετρικού χαμηλού στηθαίου προστασίας και στήριξης του φρουρίου.

Όσον αφορά τα θέματα της ανωδομής τα οποία αποκαταστάθηκαν  πρόσφατα με αυτεπιστασία των αρμοδίων υπηρεσιων του ΥΠΠΟ υπενθυμίζουμε ότι οι χρηματοδοτήσεις ξεκίνησαν από την τότε Κυβέρνηση Καραμανλή και συνεχίστηκαν από την κυβέρνηση Σαμαρά με παρεμβάσεις της τότε διοίκησης του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου μετά τα σχετικά υπομνήματα που από το έτος 2005 είχαμε επισημάνει   στον υπουργό πολιτισμού στον οποίο κατά την επίσκεψη του στο Ηράκλειο είχαμε ενημερώσει και επί τόπου.

Συμπερασματικά ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου σε συνεργασία με το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας που κανείς δε θυμήθηκε κατά τις πρόσφατες εκδηλώσεις εγκαινίων, ήταν ο μοναδικός τοπικός φορέας ο οποίος παρότι δεν είχε τη σχετική αρμοδιότητα, ευαισθητοποιήθηκε, ανέδειξε, μελέτησε, χρηματοδότησε και εκτέλεσε τις βασικές εργασίες εξασφάλισης της ευστάθειας του μνημείου, χωρείς τις οποίες σήμερα τα προβλήματα του φρουρίου θα είχαν επιδεινωθεί σοβαρά.

Σχόλια