Απόψεις

Αναμόρφωση μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα

Οι μεταπτυχιακές σπουδές αναπτύχθηκαν ραγδαία στη χώρα μας, σε αρκετές περιπτώσεις ανορθόδοξα και η αναδιαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας τους θεωρείται απαραίτητη.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές αναπτύχθηκαν ραγδαία στη χώρα μας, σε αρκετές περιπτώσεις ανορθόδοξα και η αναδιαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας τους θεωρείται απαραίτητη.

Υπήρξε μεγάλος αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων (ΜΠΣ) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στο μεγαλύτερο ποσοστό εξ αυτών εισπράττονταν δίδακτρα, προϊόν νεοφιλελεύθερων πολιτικών υποδειγμάτων.

Χρυσάνθη Καμπουράκη, μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου

Συγκεκριμένα λειτούργησαν 737 προγράμματα, από τα οποία 214 δωρεάν και 523, ποσοστό 71%, με δίδακτρα, που μπορεί να έφταναν στα 15.000 ευρώ.

Ριζική αναμόρφωση των μεταπτυχιακών σπουδών (Μ.Σ.) προκρίνει το σχέδιο νόμου του σημερινού υπουργείου Παιδείας, προωθώντας αναβαθμισμένες, αξιόπιστες, προσιτές Μ.Σ., χωρίς να αποκλείονται οι οικονομικά ασθενέστεροι υποψήφιοι, καθώς θεωρούνται αναγκαία προγράμματα εξειδίκευσης, αφού δίνουν τη δυνατότητα εμβάθυνσης και πληρέστερης επιστημονικής γνώσης.

Περιορίζει τις αμοιβές των διδασκόντων, που δεν μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερα από δύο προγράμματα, εκ των οποίων το ένα στο Ίδρυμα όπου υπηρετούν και χωρίς αμοιβή. Αν το τμήμα αδυνατεί να ανταποκριθεί στο κόστος, τότε μπορεί να ορίσει ένα τέλος εγγραφής. Υποψήφιοι που το εισόδημα ή η οικογενειακή τους κατάσταση δεν το επιτρέπουν θα απαλλάσσονται από την καταβολή του.

Οι υποψήφιοι δε θα καταθέτουν τα σχετικά οικονομικά στοιχεία, παρά μόνο αφού γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ, ανακουφίζοντας έτσι τις οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες. Συμπυκνώνει τις Μ.Σ. σε μαθήματα και πρακτική άσκηση ενός έτους ή δύο σε κάποια, καθιερώνονται αξιολογικές διαδικασίες που θα εγκρίνονται από τη Σύγκλητο των Ιδρυμάτων, ενώ ο οικονομικός έλεγχος θα γίνεται από το υπουργείο Παιδείας.

Επιβάλλεται η διαφοροποίησή τους από τις προπτυχιακές σπουδές και θα μπει τέλος στο φαινόμενο να είναι επανάληψη προπτυχιακών μαθημάτων, όπως συμβαίνει σε πολλά ΠΜΣ.

Βασική επιδίωξη της πολιτικής ηγεσίας αποτελεί να μπει τάξη και έλεγχος στο χώρο αυτό, που έχει σημειώσει στρεβλή ανάπτυξη τα τελευταία 15 χρόνια, να εξασφαλιστούν δωρεάν προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, ποιοτικές και ανταγωνιστικές, για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και να δοθούν ευκαιρίες από την Πολιτεία να γίνουν άριστοι όλοι και όχι οι λίγοι, διασφαλίζοντας την έννομη και εύρυθμη λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ας μην ξεχνάμε ότι από το 2009 έως το 2014 μειώθηκε το διδακτικό προσωπικό στα ΑΕΙ κατά 40%, από 24.636 σε 14.686, περιορίστηκε η δημόσια δωρεάν ανώτατη Παιδεία, καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν τμήματα κυρίως των ΤΕΙ, αποδυναμώνοντας την ελληνική περιφέρεια και εμπεδώθηκε μια κούρσα ανταγωνισμού στα δίδακτρα των μεταπτυχιακών τίτλων, αλλά και λεηλατήθηκαν τα αποθεματικά των Πανεπιστημίων από το καταστρεπτικό PSI του Βενιζέλου.

Μετά από 6 χρόνια μηδενικών προσλήψεων και την υποστελέχωση των Ανώτατων Ιδρυμάτων η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ έχει εξασφαλίσει 500 θέσεις διδακτικού προσωπικού και το φθινόπωρο θα κατανεμηθούν άλλες 500 θέσεις, χωρίς να καλύπτονται βέβαια όλα τα κενά.

Εγκρίθηκαν ακόμα 50 θέσεις για τις 7 Ιατρικές της χώρας, ενώ αποκαταστάθηκε και μεγάλο μέρος του διοικητικού προσωπικού, που είχε συρρικνωθεί επί υπουργικής περιόδου του κ. Μητσοτάκη. Για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια το Ίδρυμα Κοινωνικών Υποτροφιών προκήρυξε υποτροφίες για 3ετή διδακτορικά στις Φυσικές Επιστήμες.

Τα κονδύλια διατίθενται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 817 ευρώ το μήνα, για 211 επιστήμονες. Επίσης για υλοποίηση μεταδιδακτορικής έρευνας θα επιδοτηθούν 189 διδάκτορες με 1.089 ευρώ, για 24 μήνες. Ακόμα σε 1.861 νέους επιστήμονες θα διατεθούν 2.987 ευρώ το 6μηνο για απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε 432 τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ, δράση που θα επαναλαμβάνεται για 3 χρόνια.

Χρηματοδοτούνται παράλληλα 144 έργα για την ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων νέων επιστημόνων, από 800 έως 1.000 ευρώ το μήνα για 18 μήνες. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες και η επένδυση σε προγράμματα έρευνας και καινοτομίας στοχεύουν στην αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και στην ανάσχεση της φυγής νέων επιστημόνων από τη χώρα μας.

Ενισχύεται επιπρόσθετα η φοιτητική μέριμνα με τη διεύρυνση των φοιτητικών εστιών, και την αξιοποίηση κτηρίων προς όφελος των οικονομικά αδύναμων φοιτητών για να μένουν στα τμήματα που εισήχθηκαν και να μην αποψιλώνονται τα περιφερειακά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Έχει ληφθεί εξάλλου μέριμνα για τον εξορθολογισμό των λειτουργικών δαπανών, τη μείωση της σπατάλης και γίνεται προσπάθεια ενίσχυσης του προϋπολογισμού των ΑΕΙ. Με νομοθετικές διατάξεις ενδυναμώθηκε ο ακαδημαϊκός και δημοκρατικός χαρακτήρας τους, η αυτονομία τους και η δυνατότητα να αποφασίζουν μέσα από τα συλλογικά τους όργανα για τα θέματα που τους αφορούν.

Ας αναλογιστούμε όμως ότι οι μεγάλες αλλαγές στην ανώτατη Παιδεία απαιτούν αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης, για την αποφυγή της εμπορευματοποίησης και της εξάρτησής της από επιχειρήσεις και το ιδιωτικό κεφάλαιο, ότι η αναβάθμιση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού μας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελλάδας και τέλος ότι είναι προϋπόθεση η σπουδαία συμβολή τους για την έξοδο από την πολυετή κρίση, που μαστίζει την πατρίδα μας.

Σχόλια